Open blik Verbinding dier

De Open blik Verbinding dier lost programmeringen en mechanismen in een dier op die bepalen hoe het dier naar zichzelf, naar anderen en naar z’n leefomstandigheden kijkt.

Door die programmeringen en mechanismen kijkt het dier vanuit een bepaald idee, een  bepaalde indruk naar z’n eigen leven en dat kan duidelijk afwijken van de realiteit.

Met behulp van de Open blik Verbinding dier kan het dier veel beter met een open blik naar zichzelf, naar anderen en naar het leven kijken.

Categorie

De Open blik Verbinding dier behoort tot de categorie Start Verbindingen

De Ontwikkelingsmogelijkheden uit de categorie Start Verbindingen zetten kosmische nacht programmeringen die bepalen hoe het systeem van een dier functioneert en reageert, om in kosmische dag programmeringen.Omdat kosmische nacht programmeringen altijd beperkend werken en kosmische dag programmeringen juist vrij zijn van beperkingen, geeft elke Start Verbinding dieren een unieke mogelijkheid om een volgende stap verder de kosmische dag in te zetten.

Over levens heen

De Open blik Verbinding dier werkt over levens heen.
Het is dus een Ontwikkelingsmogelijkheid waar jouw dier meerdere levens plezier van heeft.

Lees meer: Over levens heen

Aanvragen

De Open blik Verbinding dier kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 70,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van: ‘Open blik Verbinding dier + de roepnaam van het dier en jouw achternaam’.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Open blik Verbinding dier + de roepnaam van het dier en jouw achternaam'

Activeren

Nadat je de bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Open blik Verbinding dier + de roepnaam van het dier en jouw achternaam'
  • naar het juiste rekeningnummer

hebt overgemaakt, kun je de Open blik Verbinding dier op het door jou gewenste moment voor jouw (huis)dier activeren.

Bijdrage

De bijdrage voor Open blik Verbinding dier is € 70,-.