Verwerkings tool

Met behulp van de Verwerkings tool kan jouw systeem, als je iets moeilijks meegemaakt hebt, ‘zien’ welke ontwikkelingen je daardoor door kunt maken.

Daardoor weet je op een gevoelsmatig niveau welke ontwikkelingen er ‘nu’ aan de beurt zijn om aan te gaan.

Op deze manier verwerk je moeilijke ervaringen in jouw leven zo optimaal mogelijk en kun je moeilijke ervaringen omzetten in geestelijke groei.

Categorie

De Verwerkings tool behoort tot de categorie Tools.

De Ontwikkelingsmogelijkheden uit de categorie Tools vormen energetisch gereedschap met specifieke energetische functies.


Voor wie

Iedereen heeft profijt van de Verwerkings tool.


Niveau

De Verwerkings tool werkt op het Persoonlijkheidsniveau.
 

Over levens heen

De Verwerkings tool werkt over levens heen.
Het is dus een Ontwikkelingsmogelijkheid waar je meerdere levens plezier van zult hebben.


Lees meer: Over levens heen


Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de werking van deze Ontwikkelingsmogelijkheid van tevoren te voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Alle apart aan te vragen Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen op deze wijze van tevoren gevoeld worden.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen
Niet in een Traject


Het is belangrijk om de Verwerkings tool bewust aan te vragen, zodat je de ontvangst en de bijzondere werking van de Verwerkings tool bewust kunt ervaren.

Om deze reden wordt de Verwerkings tool niet in een Traject ontvangen en kan deze alleen apart aangevraagd worden.


Aanvragen

De Verwerkings tool kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 140,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Verwerkings tool + jouw voor- en achternaam'.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Verwerkings tool + jouw voor- en achternaam'


Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Verwerkings tool + jouw voor- en achternaam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Verwerkings tool op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.
 

Bijdrage


De bijdrage voor de Verwerkings tool is € 140,-.