Diepte van de tijd Zuiverheid

Naarmate de tijd verstrijkt, krijgt een object door het gebruik en het contact met mensen meer diepte.
Bovendien geeft ook de tand des tijds iets bijzonders aan het object.

De Diepte van de tijd Zuiverheid versterkt het effect van de diepte die objecten in de loop van de tijd krijgen.

De Diepte van de tijd Zuiverheid geeft ook een heel mooie warme en doorleefde sfeer in jouw huis.
Het voelt daardoor nog gezelliger in jouw huis.

Door de werking van de Diepte van de tijd Zuiverheid zal jouw Godszuil bovendien krachtiger worden en zal jouw Godszuil tegelijkertijd ook hoger gaan reiken.

Categorie

De Diepte van de tijd Zuiverheid behoort tot de categorie Zuiverheden.

De Ontwikkelingsmogelijkheden in de categorie Zuiverheden lossen kosmische nacht vertekeningen, verdraaiingen en onzuiverheden op.

Dit gebeurt volgens het basisprincipe van de Zuiverheden: vanuit jouw Hoger Zelf roep je tot zuiverheid op.

Voor wie

Iedereen heeft van de Diepte van de tijd Zuiverheid profijt.

Niveau

De Diepte van de tijd Zuiverheid werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen


De Diepte van de tijd Zuiverheid werkt over levens heen.
Het is dus een Ontwikkelingsmogelijkheid waar je meerdere levens plezier van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de werking van deze Ontwikkelingsmogelijkheid van tevoren te voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Alle apart aan te vragen Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen op deze wijze van tevoren gevoeld worden.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen

Niet in een Traject


Het is belangrijk om de Diepte van de tijd Zuiverheid bewust aan te vragen, zodat je de ontvangst en de bijzondere werking van de Diepte van de tijd Zuiverheid bewust kunt ervaren.

Om deze reden wordt de Diepte van de tijd Zuiverheid niet in een Traject ontvangen en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Aanvragen

De Diepte van de tijd Zuiverheid kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 280,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Diepte van de tijd Zuiverheid + jouw voor- en achternaam'.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Diepte van de tijd Zuiverheid + jouw voor- en achternaam'.

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Diepte van de tijd Zuiverheid + jouw voor- en achternaam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Diepte van de tijd Zuiverheid op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage


De bijdrage voor de Diepte van de tijd Zuiverheid is € 280,-.