Voorouder Traject

Uiteraard ben je nog met jouw overleden (voor)ouders verbonden, zij vormen - of je ze al of niet hebt gekend - tot ver in het verleden als het ware jouw familie.

Het is jouw familielijn, die - zonder dat je je daar over het algemeen bewust van bent - op jouw huidige leven een invloed heeft.

Al jouw voorouders stammen uiteraard nog uit de kosmische nacht.
Dat heeft onder andere een geestelijk verzwarend effect op jou.

Door de werking van het Voorouder Traject krijgen al jouw overleden (voor)ouders dit Traject tot en met zes generaties terug.

Dat zijn, als je ouders nog leven, in het totaal tweehonderdtweeënvijftig voorouders, die door dit Traject door ontwikkelingen worden geleid en een kosmische dag programmering krijgen.

Je helpt daardoor niet alleen jouw overleden (voor)ouders om de stap naar de kosmische dag te nemen.
Je neemt zelf door de kosmische dag programmering van jouw (voor)ouders ook duidelijk een grote stap verder de kosmische dag in.

Update Voorouder Traject

Als bijvoorbeeld jouw moeder nog leeft en je vader, toen je het  Voorouder Traject aangevraagd hebt, al overleden was, ontvangt jouw moeder het  Voorouder Traject, als zij overlijdt, niet, terwijl zij uiteraard tot dezelfde generatie als jouw vader behoort.

Je kunt daarvoor een update van het eerder door jou aangevraagde Voorouder Traject aanvragen.
Door deze update ontvangt jouw moeder alsnog het Voorouder Traject.

Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor een opa of oma die na de start van het door jou aangevraagde Voorouder Traject is komen te overlijden, als hij of zij tot de zes generaties van het door jou aangevraagde Voorouder Traject behoort.


Bijdrage

Voor deze update van het Voorouder Traject betaal je een éénmalige bijdrage van € 90,- voor één persoon die tot één van de zes generaties behoort van het door jou aangevraagde Voorouder Traject.

Voor deze update is het belangrijk dat je vanaf de start van de update van het Voorouder Traject in elk geval 9 maanden zelf Persoonlijke Aartsengel begeleiding of het Kosmische dag mens Traject volgt.


Zes generaties

Het Voorouder Traject werkt altijd voor zes generaties van jouw overleden (voor)ouders.

Een Update van het Voorouder Traject is daarom alleen mogelijk voor een vader of moeder, opa of oma als hij of zij deel uitmaakt van de zes generaties van jouw oorspronkelijk aangevraagde Voorouder Traject.

Als je het Voorouder Traject hebt aangevraagd toen jouw beide biologische ouders nog leefden, kun je na de dood van jouw ouders dus geen update van het Voorouder Traject voor hen aanvragen.

Jouw ouders zullen dan wel profiteren van het gegeven dat vijf generaties van hun voorouders het Voorouder Traject ontvangen hebben, maar ontvangen het Voorouder Traject dan zelf niet.

Advies

Wij, Bas en Maria, adviseren jou om het Voorouder Traject aan te vragen zodra jij dat zelf wilt en daar de middelen voor hebt.

Het is niet aan te raden om daarmee te wachten tot jouw ouders of grootouders zijn overgegaan, omdat je hen daarmee een plezier wilt doen.

Het is beter om hierin primair van jezelf uit te gaan en het Voorouder Traject aan te vragen op het moment dat jij dat zelf kunt en wilt aanvragen.

Voor wie

Iedereen die nog verder los wil komen van de kosmische nacht, heeft profijt van het Voorouder Traject.

Niveau

Het Voorouder Traject werkt op het incarnatieniveau.

Over levens heen


Het Voorouder Traject werkt over levens heen.
Het is dus een Ontwikkelingsmogelijkheid waar je meerdere levens plezier van hebt.

Tijdens toekomstige levens zullen jouw overleden voorouders ook het Voorouder Traject ontvangen, nadat jij - in zo'n toekomstig leven - geboren bent.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de werking van deze Ontwikkelingsmogelijkheid van tevoren via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen' te voelen.

Alle apart aan te vragen Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen op deze wijze van tevoren gevoeld worden.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen

Niet in een Traject


Het is belangrijk om het Voorouder Traject bewust aan te vragen, zodat je de ontvangst en de bijzondere werking van het Voorouder Traject bewust kunt ervaren.

Om deze reden wordt het Voorouder Traject niet in een Traject ontvangen en kan deze alleen apart aangevraagd worden.

Eigen Traject minimaal negen maanden volgen

Jouw overleden (voor)ouders ontvangen het Voorouder Traject via jou, gedurende negen maanden.

Voor de optimale werking van het Voorouder Traject moet je na de aanvraag van het Voorouder Traject daarom zelf minimaal negen maanden:

of

volgen.

Gedurende deze negen maanden ontvangen jouw overleden (voor)ouders het Voorouder Traject.

Zou jij één maand pauzeren met jouw eigen Traject, dan stopt het Voorouder Traject ook gedurende één maand.
Het Voorouder Traject wordt dan weer hervat zodra jij verder met jouw persoonlijke Traject gaat.

Aanvragen

Het Voorouder Traject kan aangevraagd worden door de eenmalige bijdrage van € 560,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Voorouder Traject + jouw voor- en achternaam'.

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Voorouder Traject + jouw voor- en achternaam’.

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Voorouder Traject + jouw voor- en achternaam'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je het Voorouder Traject op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Omdat jouw overleden (voor)ouders - via jou - het Voorouder Traject ontvangen, zul je de resultaten van het Voorouder Traject gaan ervaren zodra jouw overleden (voor)ouders door ontwikkelingen geleid worden en zich stap voor stap verder de kosmische dag in ontwikkelen.

Bijdrage


De bijdrage voor het Voorouder Traject is € 560,-.


Onze ervaringen

Tijdens de ontvangst van het Voorouder Traject hadden wij, Bas en Maria, de volgende ervaringen:

  • Ik voel een Godszuil die mij als het ware naar boven trekt en mij voor mijn gevoel steeds langer maakt.
    Er valt dus direct een last van mijn schouders.

 

  • Ik voel een fijn soort ontspanning, alsof ik verzorgd word met ‘ontspanning’, met de energie van ontspanning.
    Ik zou er zo bij in slaap kunnen vallen.

Een ervaring


Ineens zat ik ‘boven’

Toen ik het Voorouder Traject activeerde, voelde ik direct een zuil door mij heen ontstaan. Een stevig gevoel, heel aardend.
 
Ineens zat ik ‘boven’. Alsof ik door een buis was gegaan en floep, zo boven was ineens.
Ik voelde energieën om mij heen. Het voelde als familie. Een heel opgetogen fijn warm gevoel. Het ontroerde mij zeer.

Ik voelde grote dankbaarheid. Het was al lange tijd een wens van mij om iets voor mijn grootmoeder te doen.

Eindelijk kon ik niet alleen iets voor mijn lieve overleden oma doen maar ook voor de andere grootouders en voorouders! Iets voor het grotere geheel.

Ineens was ik weer terug op mijn stoel. Dikke tranen van ontroering. Ik voelde me heel groot, het voelde alsof ik ineens op een klein stoeltje zat.

Ik kreeg een gevoel van dat er veel hulp uit voort gaat komen, een beeld van de toekomst. Dat er allemaal lieve mensen me komen ‘supporten’ om zoveel mogelijk goede dingen te kunnen bereiken.

Ik voel me nu super verbonden met mijn grootouders en voorouders en zeer geaard hier op Aarde. Dat ontroert me zeer.
Fiona W. Druten