Transformeren en transmuteren

Iedereen komt in z’n leven (innerlijke) problemen tegen, dat is onvermijdelijk. Je kunt echter op verschillende manieren met deze problemen omgaan.

Meestal hebben we geleerd om onze problemen weg te drukken. Heb je hoofdpijn dan neem je een pijnstiller.
Dat lost de achterliggende oorzaak van het probleem uiteraard niet op. Integendeel het blijft opgeslagen in je systeem en werkt als een ruis, als een ballast in ons energiesysteem, totdat het ooit verwerkt en naar het licht, naar bewustzijn wordt gebracht.

Let op: vanaf 21 september 2019 werkt transmuteren wezenlijk anders, omdat transmuteren vanaf deze datum vanuit een ander niveau plaatsvindt.
Lees daarom eerst de tekst
Transmuteren vanuit het polariteitloze.

Vanwege deze nieuwe wijze van transmuteren is de inhoud van de onderstaande tekst niet meer volledig up to date.

Kosmische nacht en dag

In de kosmische nacht, die tot voor kort de tijdgeest bepaalde, hadden we nauwelijks een andere mogelijkheid dan onze problemen wegdrukken.

Het doel van de kosmische nacht was om ons steeds dieper met de materie te verbinden. Omdat wij van oorsprong stralende lichtwezens zijn, moesten we hiervoor ons trillingsgetal verlagen.
Dat kon alleen door onszelf en anderen te verzwaren, te belasten. Als we wel in staat waren geweest onze problemen tot op de bodem te verwerken, had dat dit doel tegengewerkt.


In de kosmische dag is het de bedoeling dat we ons vanuit onze verbinding met de materie weer sterker met het Hogere verbinden. Dat kan alleen als we weer lichter worden door alsnog ons verleden, onze ballast te verwerken.

Transformeren en transmuteren

Transformeren en transmuteren zijn kosmische dag methoden die hierbij kunnen helpen. Zij maken gebruik van het licht van de kosmische dag. Door dit licht over onze problemen, ons donker, te laten schijnen worden ze werkelijk opgelost.


Het meest bekende voorbeeld van een transformatie is de dageraad. Het licht van de zon laat het donker verdwijnen.
Er vindt daarbij nooit een strijd plaats tussen het licht en het donker. Dat komt omdat het licht van een hogere orde is dan het donker. Pas als het licht zich weer terugtrekt, is er weer plaats voor het donker.


Als mensen beschikten we in de kosmische nacht niet over de mogelijkheid om te transformeren of transmuteren.
Heel logisch want in een nacht is er geen 'licht' dat ergens over kan schijnen.


Transmuteren werkt nog krachtiger dan transformeren. Transformeren brengt veranderingen aan in de bestaande werkelijkheid waar transmuteren deze werkelijkheid verandert, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Als je een muur opnieuw verft kun je dat een transformatie noemen. De muur ziet er weer mooi uit. Verf je de muur en die wordt daardoor transparant dan is dat een transmutatie. De regels van de bestaande werkelijkheid worden dan niet meer gevolgd.
Het verassen van hout door vuur is een vorm van transformatie, maar als het hout niet verast terwijl het vuur brandt is dat een voorbeeld van een transmutatie.

Toepassing

Alle behandelingen, Verbindingen en producten die ontwikkeld zijn binnen het Wholism Project werken transmuterend.

Een Neutralisatie Verbinding neutraliseert niet alleen alle omgevingsstraling, maar transmuteert deze straling zo dat die in plaats van verzwakkend op een bijzondere manier versterkend wordt.

Dit transmuterend vermogen maakt de behandelingen, Verbindingen en producten totaal nieuw en onbegrensd in hun mogelijkheden. Ze bevatten de natuurlijke ordening van het leven en tonen deze aan je als je ze ontvangt of gebruikt.


Een Neutralisatie Verbinding huis neutraliseert dus niet alleen je huis, maar vormt tegelijkertijd een omgeving met de oorspronkelijke en perfecte blauwdruk van het leven. Je kunt er dan voor kiezen om naar deze blauwdruk toe te groeien. Het is een harmonieuze blauwdruk met onder andere levenslust, vitaliteit en gezondheid.
Het is de keuze van de gebruiker of ontvanger met welke snelheid hij of zij zich richting deze blauwdruk ontwikkelt. Dat verklaart waarom mensen zo verschillend kunnen reageren op onze Verbindingen en behandelingen.

Transmutatiegave


Door een behandeling, Transmutatie Channeling, Vitalisatie Verbinding of Kracht Verbinding van het Wholism Project ontvang je automatisch de gave om te transmuteren. Transmuteren is heel eenvoudig. Je richt je naar binnen en vraagt of datgene wat je dwars zit getransmuteerd mag worden. Een kind kan dus de was doen.
Lees meer: Transmutatiegave

Lees meer: Transmuteren in de praktijk

Met Goddelijk Licht transmuteren

Na de In God behandeling heb je het vermogen om met behulp van het Goddelijk Licht te transmuteren.
Deze vorm van transmuteren werkt niet alleen sneller maar ook duidelijk nog dieper, dan de hierboven beschreven vorm van transmuteren. Lees ook ‘Op een nieuwe wijze door een ontwikkeling gaan’.

Na de In God behandeling kun je elk probleem op zielenniveau met behulp van het Goddelijk Licht transmuteren. Je hoeft je daarvoor alleen maar te richten op het Goddelijk Licht en dat net zolang te laten schijnen op jouw probleem totdat je voelt dat het als sneeuw voor de zon verdwenen is. Op verzoek kun je dit ook voor anderen doen.

Wanneer werkt transmuteren niet

Transmuteren werkt niet als we door een ontwikkelingsproces in het nu gaan.
Het werkt altijd als je bezig bent je onverwerkte verleden op te lossen, maar als je door een ontwikkeling gaat, die je in het nu nodig hebt voor jouw geestelijke groei, dan werkt transmuteren niet.

Een volkomen kloppend voorbeeld van een ontwikkeling is de geboorte van een baby. De baby verlaat de voor hem bekende ruimte van de baarmoeder, gaat door een vernauwing, het geboortekanaal, om uit te komen in een voor hem of haar onbekende ruimte.
Dit geboorteproces zelf is niet transmuteerbaar, het moet gewoon plaatsvinden.

In dit voorbeeld is dat volkomen logisch, maar hetzelfde geldt voor geestelijke ontwikkelingen die in het nu plaatsvinden. Het zijn ervaringen die rijper maken, die echt nodig zijn voor je verdere ontwikkeling.
Invloeden uit het verleden die het proces bemoeilijken, zijn wel weer transmuteerbaar.
Als de barende moeder verkrampt omdat haar vorige bevalling zo’n pijnlijke ervaring was, is die verkramping wel transmuteerbaar.
 

Daarnaast zijn alleen onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden op zielsniveau transmuteerbaar. Onverwerkt verleden op het wezens-, eenheids-, en scheppingsniveau zijn niet zelf transmuteerbaar. Dat is wel mogelijk met behulp van Transmutatie Channelingen of met ontwikkelingsbehandelingen op deze niveaus.

De belangrijkste verschillen tussen transformeren en transmuteren
 

Transformeren
 
Transmuteren
Brengt verandering aan binnen de
bestaande werkelijkheid
 
Brengt je naar een
nieuwe werkelijkheid
Kent begrenzing in de mate 
van verandering
 
Vergaande mogelijkheden tot verandering
Verandering
 
Hercreatie
Volgt de spelregels
van de materiële werkelijkheid
 
Volgt de spelregels
van de geestelijke werkelijkheid
Werkt volgens de blauwdruk
van de Aardse schepping
 
Werkt volgens de blauwdruk
van de oorspronkelijke schepping
Werkt via de lagere scheppingskracht
 
Werkt via de hogere scheppingskracht
Wordt begrensd door de onvolmaaktheid
van het tijdelijke
Heeft de potentie van volmaaktheid in zich
 


Enkele omschrijvingen van transmuteren:

  • Natuur overstijgende transformatie
  • 'Transmutatie is geen verjonging, geen gedaanteverwisseling, maar een enting op een oude stok.' Paracelsus

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met transmuteren
Lees meer over de ervaringen met transmuteren met Goddelijk Licht