Agroliet

Agroliet is te gebruiken voor planten en dieren en ondersteunt het energiesysteem. Behandelde planten en dieren zijn vitaler en minder vatbaar voor ziekten.

Productbeschrijving

Agroliet is energetisch verrijkt zeezout bedoeld voor gebruik in de agrarische sector. Het heeft kenmerken die vergelijkbaar zijn met Ozaliet, maar het is gericht op het dieren- en plantenrijk.
 

Toepassingen

De voornaamste toepassingen van Agroliet ziin:


Energetische voeding voor land- en tuinbouwpercelen

Door Agroliet aan te brengen op de bodem vindt er een energetische ‘bemesting’ plaats

waardoor de vitaliteit en levensenergie van de grond toeneemt. De geadviseerde hoeveelheid is 1 kg Agroliet per hectare per jaar. Voor mechanisch uitstrooien kan Agroliet worden ingemengd met zand en met de kunstmeststrooier worden uitgereden. De beste tijd voor gebruik is het voorjaar. Een andere mogelijkheid voor het aanbrengen is om Agroliet op te lossen in water. Het dient dan binnen 24 uur gebruikt te worden.

 

Als aanvulling op veevoer

Om het energiesysteem, het weerstandsvermogen en het zelfgenezend vermogen van de dieren te versterken wordt Agroliet gebruikt als aanvulling op de voeding. Bij regelmatig gebruik verbetert de gezondheidstoestand van de veestapel aanzienlijk. Voor rundvee en paarden dient 4 gram per dag per dier als uitgangspunt. Voor varkens geldt 3 gram en voor schapen en geiten wordt 2 gram per dier per dag geadviseerd. Voor ander vee kunnen afwijkende hoeveelheden gelden.Ter ondersteuning van zwakke planten/bomen

Wanneer een plant of boom verzwakt is of op een energetisch belaste plek staat (aardstralen, wateraders, hoogspanning en zendmasten) dan kan Agroliet worden gebruikt om de plant of boom energetisch te versterken. Wij adviseren Benzoliet voor het neutraliseren van de straling zelf. 
Regelmatig een oplossing van Agroliet in water aan de wortels uitgieten is een adequate methode. Ook kan er voor gekozen worden om een waterdichte pot met minimaal 100 gram Agroliet permanent in te graven tussen de wortels. Uiteraard kunnen ook gezonde gewassen op deze manier ondersteund worden.

Specificaties

Voor Agroliet wordt gebruik gemaakt van een grove zoutkorrel en is verpakt in emmers van 1 kg, 10 kg en 25 kg. De emmers zijn voorzien van handvaten en hengsel.
Agroliet is ongeschikt voor menselijke consumptie omdat de energie van Agroliet is afgestemd op op planten en dieren.
Agroliet is energetisch verrijkt zeezout bedoelt voor gebruik in de agrarische sector. Het heeft kenmerken die vergelijkbaar zijn met Ozaliet, maar die gericht zijn op het dieren- en plantenrijk en op diervoeding.

De Verbindingen die dit product opvolgen

Dier Verbinding
Bodem Vitalisatie Verbinding


Een ervaring
 

De bodem is merkbaar gevoed met Energetische voeding

'Agroliet draagt in de natuur bij in haar volle glorie. De bodem is merkbaar gevoed met Energetische voeding, waar moeder Aarde heel dankbaar voor is. De natuurlijke balans herstelt gemakkelijker en de deva's en natuurwezens zijn dankbaar en uiten dit in een nog mooiere, stralende tuin, vol energie en schoonheid, om van te genieten'
Petra, België