Neutraliseren van hybride auto's

Geschreven door Alexander Wijnen

Sinds augustus 2009 gebruiken wij een Toyota Prius als werkpaardje voor Aquarius Wholism.

Deze moderne auto combineert comfort en verrassend veel binnenruimte met extreem zuinig verbruik. De Prius maakt hierbij gebruik van een techniek waarbij de benzinemotor op een slimme manier wordt geassisteerd door een elektromotor.

De stroom voor deze elektromotor wordt opgewekt door een dynamo en door gebruik te maken van de weerstand bij het uitrollen van de wielen en van de remweerstand.
Al deze elektra wordt via hoogspanningskabels van en naar de accu's gevoerd die net achter de achterbank onder de vloer zijn geplaatst.

Nu zijn de meeste moderne auto's voorzien van allerlei elektromotoren en in het algemeen kan worden gesteld dat de auto anno 2010 nog maar weinig gemeen heeft met zijn vrijwel volledig mechanische voorlopers van zeg maar 30 jaar geleden. Maar al deze elektromotoren werken op 12 Volt. Niet op hoogspanning.

Neutraliseren

Om alle in de auto aanwezige elektromagnetische velden te neutraliseren adviseren wij al jaren om een neutralisatie-eenheid Benzoliet in de auto te plaatsen. Eén zo'n eenheid is hiervoor altijd toereikend geweest.

Toch waren we benieuwd of het genoemde gebruik van hoogspanningskabels en de hoog-capaciteit accu's van de Prius (en andere hybrids) om een andere aanpak zouden vragen. Zou de hoeveelheid Benzoliet moeten worden verhoogd om dit type auto's goed te neutraliseren? Of vraagt het om andere oplossingen?

Proefritje

Nu ben ik zelf niet goed in staat om dit soort energieën helder waar te nemen. Dus toen de gelegenheid zich voordeed hebben we aan Bas en Maria gevraagd om plaats te nemen in de Prius voor een proefritje.


Al na de eerste meters werd duidelijk dat dit voor hen geen pleziertochtje was. Normaal gesproken kunnen zij zich goed afschermen voor dit soort invloeden maar nu was het juist de bedoeling dat zij zich ervoor open zouden stellen om de volle omvang van deze belasting te kunnen ervaren. 


Zoals gezegd was dit geen genoegen voor hen. Met andere woorden: de neutralisatie-eenheid Benzoliet die ik zorgvuldig op het accupakket had geplaatst was niet voldoende om de wagen volledig te neutraliseren.


Al invoelend en testend bleek dat Benzoliet van nieuwe, aanvullende informatie diende te worden voorzien om zijn werk goed te doen. Daarna zou één eenheid wel voldoende zijn. Een deel van deze nieuwe informatie kon direct worden toegevoegd, een deel pas na ongeveer een half jaar.

Verstoring van intuïtie

Gedurende dit half jaar hebben wij evengoed met veel plezier van de auto gebruik gemaakt.
En hebben daarbij zelf geen merkbaar nadeel ondervonden van de nog aanwezige stoorvelden.

We waren dan ook enigszins verbaasd toen Bas en Maria ons op zeker moment lieten weten dat het tweede deel van de ontbrekende informatie aan de programmering van Benzoliet was toegevoegd én dat zij ontdekt hadden dat de verstoring die de auto veroorzaakt een veel dieper effect op de bestuurder en de passagiers heeft dan eerder werd vermoed.


De krachtige hoogspanningsvelden in de auto blijken een sterke verstoring in met name het intuïtieve lichaam van de mens te veroorzaken. Daardoor vermindert het vermogen om op subtiel niveau waar te nemen, hetgeen een afstompend effect heeft op onder andere het empathisch vermogen.

Ook wordt het moeilijker om afgestemd te blijven op je eigen innerlijk kompas waardoor je onderscheidingsvermogen afneemt en het moeilijker wordt om te bepalen wat echt goed is voor je of welke zaken en mensen echt bij jou passen.

Ook testen zij dat de aura (het fijnstoffelijk energielichaam) tot 70% wordt verkleind door de elektromagnetische straling van de Toyota Prius.
Vijf jaar na het schrijven van dit artikel (2015) is de techniek op zo’n wijze verder ontwikkeld, dat de verkleinende werking op de aura door hybride auto’s is toegenomen tot ongeveer 90%.


Naast de bovengenoemde effecten hebben elektromagnetische velden uiteraard ook een negatief effect op het immuunsysteem en allerlei andere vitale functies van het lichaam. Een lijst van klachten en ziekten gerelateerd aan elektrostress vind je hier.

Uit eigen ervaring kan ik dus zeggen dat je zelf dus niet direct iets hoeft te merken van de stoorvelden in de hybride auto. Maar dit soort effecten openbaren zich uiteraard wel in je gezondheid, relaties met anderen en kunnen uiteindelijk bepalend zijn voor de keuzes die je maakt in het leven.

Taxirit

Begin 2010 moesten Bas en Maria in Sevilla, Spanje, met de taxi naar de luchthaven. Deze taxi was, hoe kan het ook anders, een Toyota Prius. Hierdoor konden zij nog eens duidelijk ervaren hoe sterk de verstoring is in een dergelijke auto, in vergelijking met ‘gewone' auto's.

Volledige neutralisatie

Toen Bas en Maria in april 2010 weer in Nederland terug waren, hebben ze uiteraard direct getest hoe het nu met onze eigen Prius gesteld was. 
Een ritje van enkele honderden meters was, tot mijn grote opluchting, voldoende om vast te stellen dat de auto nu volledig geneutraliseerd was.

Bij gelegenheid willen we nog testen of de plek waar de eenheid Benzoliet is geplaatst nog van belang is, maar zoals het er nu voorstaat is het voor eigenaren van hybride auto's zeker de moeite waard om hun bolide te neutraliseren met een eenheid Benzoliet.


Mochten er lezers zijn die zelf ervaringen hebben met energetische belasting van (hybride) auto's dan horen we dat uiteraard heel graag.

Nawoord

Inmiddels is de neutralisatie-eenheid Benzoliet opgevolgd door de Neutralisatie Verbinding auto.
De Neutralisatie Verbinding auto werkt vijf maal zo krachtig als een neutralisatie-eenheid Benzoliet in de auto.

De gebruikerservaringen laten dit ook zien.
Lees meer over de gebruikerservaringen met de Neutralisatie Verbinding auto