Waarom deze prijzen?

Sommige mensen vinden onze behandelingen en Verbindingen duur, anderen vinden ze juist goedkoop.

Er zijn vijf verschillende factoren die de prijs van een behandeling of Verbinding bepalen:

  • Wat is de breedte en diepte van hun werking
  • Hoeveel tijd kost de overdracht
  • Waar bestaat de eventuele nazorg uit
  • Wat is er nodig geweest voor de ontwikkeling
  • Toekomstige ontwikkelingen en updates

Wat is de breedte en diepte van hun werking

Omdat er geen weegschaal bestaat waarop je de breedte en diepte van de werking van behandelingen en Verbindingen kunt wegen, is de enige mogelijkheid een vergelijking te maken met andere vergelijkbare methoden.

Er zijn mensen die stad en land hebben afgezocht om hun problematiek op te lossen en die ons dan vragen of wij het idee hebben dat onze behandelingen of Verbindingen nog iets voor hen zouden kunnen betekenen.
Vanuit eerdere ervaringen kunnen we dan met een volmondig ‘ja’ antwoorden.

We horen dan ook regelmatig van mensen die al ‘alles’ geprobeerd hebben, dat onze behandelingen en Verbindingen dieper en breder werken en daardoor betere resultaten geven, dan welke andere methode dan ook.

Er zijn mensen die aangeven dat zij hun hele zielenverleden met andere methoden al verwerkt hebben. Wij testen dan steevast dat de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling toch nog zinvol is. Nadat ze deze behandeling hebben ontvangen, geven ze vervolgens telkens weer aan er verbaasd over te staan hoeveel onverwerkt verleden er toch nog naar de oppervlakte is gekomen.
Lees meer over de ervaringen met de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling

Behalve op het zielenniveau hebben we ook behandelingen op het wezens-, eenheids-, scheppings- en persoonlijkheidsniveau.
Gedurende de kosmische nacht waren deze behandelingen gezien het doel van de toenmalige tijdgeest onmogelijk.
Voorzover wij weten zijn we tot nu toe de enigen die behandelingen op deze vier niveaus aanbieden. Hierdoor kunnen problemen opgelost worden die anders onmogelijk opgelost kunnen worden.

Mensen die andere neutralisatie methoden hebben toegepast en overgaan op de Neutralisatie Verbinding huis geven onder andere aan hoeveel beter ze zich voelen, hoe veel meer ruimte er voor hun gevoel om hen heen ontstaat en hoeveel beter contact zij krijgen met hun gaven na de activatie van deze Verbinding.
Lees meer over de ervaringen met de Neutralisatie Verbinding huis

Hoeveel tijd kost de overdracht

Voordat een behandeling of Verbinding wordt gegeven, is er in vrijwel alle gevallen een voorbereiding aan vooraf gegaan. Mensen zoeken meestal eerst per e-mail of telefonisch contact, waarin een aftasting plaatsvindt of ze met ons in zee willen gaan.

Dat is een volkomen normaal en logisch proces, waarvan de lengte van persoon tot persoon duidelijk kan verschillen.
Vervolgens wordt een dag en tijdstip bepaald, waarop de behandeling door de aanvrager ontvangen wordt.

Bij de Verbindingen is dit proces geautomatiseerd, omdat ze via de webwinkel aangevraagd kunnen worden en vervolgens door de aanvrager zelf geactiveerd kunnen worden na betaling en ontvangst van een activatie e-mail.

De uiteindelijke overdracht van de behandeling of de Verbinding kost ons, Bas en Marieke, de minste tijd.

Dat komt doordat wij voor de behandelingen puur een kanaal zijn van het Hogere en zij uiteindelijk de behandeling geven. Wij hoeven ons alleen open te stellen. Daarom voelen we tijdens een behandeling ook nooit iets persoonlijks van de cliënt.

Er is een jarenlange voorbereiding nodig geweest om kanaal te kunnen zijn voor het Hogere en we werken er dagelijks aan dit kanaal geschikt te maken om nog hogere energieën door te kunnen geven.
Meer hierover in de alinea ‘Wat is er nodig geweest voor de ontwikkeling’.


De verbinding met de eenentwintig moeder-piramiden die nodig is voor de activatie van een Verbinding wordt na betaling ook automatisch door het Hogere mogelijk gemaakt.

Waar bestaat de eventuele nazorg uit

Een groot deel van de dag besteden we er aan om vragen te beantwoorden die we via e-mail ontvangen.
Dat kunnen allerlei vragen zijn. Meestal zijn het vragen van mensen die door een moeilijk deel van hun proces gaan. Wij zoeken dan uit of wij iets voor hen kunnen doen of wat zij zelf kunnen doen om zo snel mogelijk door dit proces te gaan.

Wat is er nodig geweest voor de ontwikkeling

De ontwikkeling van de producten en hun opvolgers, de Verbindingen, is uitvoerig beschreven in het boek ‘Spiritueel Intelligente Materie’.
De diepgaande ontwikkelingen die nodig waren om de behandelingen te ontwikkelen staan beschreven in het boek ‘Verwezenlijk je Levensopdracht’.


Om een indruk te geven van de processen die hebben geleid tot de ontwikkeling van de behandelingen en de Verbindingen vind je hier een overzicht in vogelvlucht.

Beide hebben als basis onze persoonlijke ontwikkeling.

De wortels van de ontwikkeling gaan terug naar 1978, toen Bas zich bewust persoonlijk is gaan ontwikkelen.

In 1987, 35 jaar oud, heeft hij het Goddelijke gevraagd of hij, als zij vonden dat hij er aan toe was, naar zijn opdracht in dit leven geleid mocht worden. Dat heeft een aantal ingrijpende omwentelingen in zijn leven teweeg gebracht.

In 1989 is hij gaan samenwerken met een therapeute. Deze samenwerking heeft geleid tot  de ontwikkeling van Ozaliet en Benzoliet, de voorlopers van respectievelijk de Vitalisatie Verbinding en de verschillende Neutralisatie Verbindingen.

In 2001 heeft hij zich samen met zijn toenmalige vrouw, Martien, teruggetrokken in Portugal zodat zij zich nog meer aan hun persoonlijk proces konden wijden.
Dit heeft eind 2005 geleid tot een gave om de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling, de eerst ontwikkelde behandeling, te kunnen geven.

In 2009 is Martien naar een andere opdracht in haar leven geleid en is Bas verder gegaan met Marieke.
Hun intense samenwerking heeft geleid tot een enorme stroom van ontwikkelingen. Zo zijn in nog geen twee jaar tijd het aantal behandelingen gegroeid van vier naar meer dan dertig (Nu (augustus 2017) zijn het er inmiddels 110 verschillende behandelingen geworden.) en zijn de revolutionaire Verbindingen, als opvolgers van de producten samen met een volledig nieuwe website geïntroduceerd.

Kort samengevat is het alleen maar mogelijk om de behandelingen en Verbindingen te ontwikkelen vanuit een geleid leven. Dat komt er op neer dat je je leven helemaal moet instellen op dit Hogere doel.

Toekomstige ontwikkelingen

Ontvang je een behandeling of Verbinding, dan profiteer je automatisch ook van alle toekomstige ontwikkelingen en eventuele updates van die behandeling of Verbinding.

Alle behandelingen en Verbindingen blijven altijd up-to-date, dat wil zeggen dat ook de mensen die een behandeling eerder ontvangen hebben, profiteren van een nieuwe ontwikkeling binnen deze behandeling.

Om deze ontwikkelingen plaats te laten vinden zijn we continu zelf in ontwikkeling.
Deze ontwikkelingen zijn heel intens. We worden door het werken in dit Project in een hogere trilling gebracht en worden intensief begeleid door de hogere leiding van het Project.

Dat heeft prachtige kanten omdat we steeds dichter bij elkaar komen en telkens nieuwe inzichten krijgen, maar het vergt ook veel van ons. Het is niet voor niets dat we elke avond om 9.00 uur gaan slapen, terwijl we allebei veel later gingen slapen toen we nog niet op dit pad zaten.

Inkomsten

De inkomsten van de behandelingen en Verbindingen gaan naar de Stichting Wholisme.
De Stichting Wholisme is vrijgesteld van de betaling van omzetbelasting omdat een ideëel doel wordt nagestreefd.

Onze salarissen en dat van Nadia Lucassen worden door deze stichting betaald.

Een stichting mag volgens de belastingwetten geen winstoogmerk hebben.
Mochten er duidelijk meer inkomsten komen dan dat er uitgaven zijn, dan zal de stichting deze aanwenden voor goede doelen. Als het ooit zo ver komt, hebben we al een plan.

Samenvatting

Mensen die de diepgang en reikwijdte zien van de behandelingen en Verbindingen vinden ze goedkoop en als je die niet ziet, is het logisch dat je ze dan duur vindt.

Het laatste kan ook heel goed een onbewust afwijzen zijn van de behandelingen en Verbindingen, omdat je systeem direct aanvoelt wat beide voor je kunnen betekenen, maar je op dat moment daar nog niet voor kiest.


Reacties op dit artikel
 

Diepgaand resultaat
  • 'In vergelijking met eerdere behandelingen/consulten en dan zeker gezien het resultaat vind ik het betaalbaar: met één behandeling is er WERKELIJK en diepgaand resultaat en gebeurt er heel veel met je.
  • Voor andere behandelingen/consulten moet je meestal vaker terugkomen en nu kan je heerlijk thuis blijven in je eigen omgeving.
  • Vaak wordt onderschat dat het echt wel energie kost om je op het Hogere en die ander af te stemmen.'

Anita v U, Oss


Diep in de buidel

'Als je gaat nadenken wat je allemaal moet doen om in de buurt te komen van wat het Wholism Project te bieden heeft, maar dan via andere alternatieve wegen, dan zou je mogelijk echt diep in de buidel moeten tasten.'

Bas M. Rosmalen