Bodem Vitalisatie Verbinding
natuur-adoptie

Je kunt de plantengroei van jouw lievelingsplekje in de natuur optimaliseren met behulp van de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie.

De Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie is een blijvende Verbinding om de microbiologische gesteldheid van de bodem optimaal te maken, waardoor voedingsstoffen in de bodem beter beschikbaar voor planten en bomen worden.

Tegelijkertijd worden deze voedingsstoffen door de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie in trilling verhoogd waardoor ze een hogere voedingswaarde krijgen.

Microbiologische gesteldheid van de bodem

De microbiologische gesteldheid van de bodem laat vaak veel te wensen over.
Dit komt door de milieuvervuiling, zoals zure regen, stralingsbelasting en grondwatervervuiling. 


Planten en bomen kunnen voedingsstoffen uit de bodem pas optimaal gebruiken als micro-organismen in de juiste verhoudingen in de bodem aanwezig zijn. 

Als dat het geval is groeien en floreren planten en bomen duidelijk beter.
Ze worden ook minder bevattelijk voor ziekten.


De Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie optimaliseert de microbiologische gesteldheid van de bodem, waardoor voedingsstoffen in de bodem beter beschikbaar worden voor planten en bomen.

Vitalisatie van de voedingsstoffen in de bodem

De Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie maakt de voedingsstoffen in de bodem niet alleen beter beschikbaar voor planten en bomen, maar verhoogt de aanwezige voedingsstoffen ook in trilling.

Hierdoor neemt de vitaliteit en levensenergie van de in de bodem aanwezige voedingsstoffen toe.
Planten en bomen halen daardoor meer uit de voedingsstoffen en groeien en bloeien daardoor beter.

Registreer zelf het verschil

Als je jouw lievelingsplekje in de natuur de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie hebt gegeven, dan kun je kijken of je het verschil tussen jouw plekje en daarbuiten kunt zien.

De effecten van de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie kun je zelf monitoren door een paar keer per jaar op vaste dagen een foto te nemen van jouw plekje en van de omliggende natuur.

Je kunt deze foto’s met de data erbij in een album bewaren of in een digitale map en kijken of de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie zichtbare effecten krijgen.
Als je ons op de hoogte houdt door jouw foto’s aan basmaria@wholismproject.nl te mailen, dan kijken we met je mee.

Welke lievelingsplekken kun je adopteren?

Je kunt je lievelingsplek de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie geven als het stukje natuur publiek toegankelijk is.
Je kunt hierbij denken aan natuurgebieden, parken en publiek toegankelijke landgoederen.

Let op: Voldoet het stukje natuur niet aan dit simpele criterium, dan werkt de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie daar niet.
Twijfel je, stuur dan een e-mail aan nadia@wholismproject.nl.

Combinatie-advies

Als je jouw lievelingsstukje natuur de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie wilt geven dan is ons advies dat in combinatie te doen met de Neutralisatie Verbinding natuur-adoptie.

Anders wordt de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie continu tegengewerkt door de effecten van de omgevingsstraling.
Omgevingsstraling is één van de belangrijke oorzaken van een verstoorde microbiologische gesteldheid.

Biologische knoflook oogst, vóór en na Bodem Vitalisatie Verbinding

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze Verbinding van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Aanvragen

De Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 0,15 per m² met een minimum van € 70,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie + de locatie aanduiding'

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie + de locatie aanduiding'


Aanduiding van de locatie

Vermeld bij jouw overschrijving een korte aanduiding van de locatie, bijvoorbeeld:

  • park voor ons huis - Langeweg 3
  • open plek in het Dennenbos


Geef de locatie van het stukje natuur, de openbare tuin of het park zo kort mogelijk aan, maar wel zo duidelijk dat je later zelf kunt nagaan voor welk stukje natuur, openbare tuin of park je de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie aangevraagd hebt.

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘‘Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie + de locatie aanduiding'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie (direct) op het door jou gewenste moment activeren.

Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Bijdrage

De bijdrage voor de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie is € 0,15 per m² met een minimum van € 70,- (dat is 480 m², d.w.z. bijna 22 bij 22 m²).

Andere Verbindingen

Naast de Bodem Vitalisatie Verbinding natuur-adoptie en de Neutralisatie Verbinding natuur-adoptie kun je jouw stukje natuur ook andere Verbindingen geven.
Lees meer: Adopteer een stukje natuur