Je relatie en gezin

Eén van de belangrijkste dingen in je leven is dat het goed gaat in je relatie en in je gezin.

Hoe je dat voor elkaar moet krijgen, word je op school niet geleerd. Meestal volg je onbewust het voorbeeld van je ouders en daarmee moet je het doen.
Het resultaat is te zien in het aantal scheidingen en verbroken relaties. Gelukkig zijn steeds meer mensen op zoek hoe je een relatie goed kunt houden.

Er is niets heerlijkers dan je kinderen gelukkig te zien opgroeien en ontwikkelen.
Net zo pijnlijk is het als je ziet dat je kind niet floreert of probleemgedrag vertoont.


Onze behandelingen en Verbindingen kunnen jou met je relatie en de problematiek van jouw kinderen helpen.


Voor meer informatie kun je op het onderwerp van jouw interesse klikken of naar beneden scrollen.

Je relatie


Ouders worden


 

Je kind
 

Opvoeding
Kinderen en gedrag
Kinderen en omgevingsstraling
Kinderen en vaccinaties
Kinderen en medicijnen

Baby’s

Eerste hulp en ziekten


Je relatie
 

Meer harmonie in je relatie

We hebben niet alleen een uiterlijke relatie, maar ook een innerlijke man/vrouw relatie.

Deze innerlijke relatie is veel belangrijker dan we over het algemeen veronderstellen.
Het is zelfs zo dat onze relatie of het ontbreken daarvan altijd een spiegel is van onze innerlijke man/vrouw relatie. Iedereen trekt die partner aan die het beste past bij deze innerlijke relatie.

De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling zorgt ervoor, dat je innerlijke man en vrouw in een harmonieuze verhouding tot elkaar komen te staan. Je mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten zullen elkaar gaan versterken in plaats van elkaar tegen te werken.

Deze innerlijke verandering zal zich ook weerspiegelen in de relatie met je partner, die daardoor soepeler, natuurlijker en liefdevoller zal worden. Het is natuurlijk het beste om beiden de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling te ontvangen.Versterk je innerlijke man/vrouw balans

Door de eeuwen van mannelijke dominantie overheersen in deze maatschappij mannelijke energieën op vrijwel alle niveaus.

Als mannelijke energieën sterk overheersen is het zowel voor mannen als vrouwen extra moeilijk om je vrouwelijke kant, die iedereen in zich heeft te ontwikkelen. En pas door zowel onze mannelijke als vrouwelijke aspecten te ontwikkelen worden we een volledig mens.

Met de Man/Vrouw Verbinding in combinatie met de Neutralisatie Verbinding huis wordt de man/vrouw balans in je huis en in jezelf hersteld. Er is dan geen dominantie meer van het mannelijke of vrouwelijke deel in ons en rond ons.

 

Relatieproblemen oplossen

Met een Relatie Transmutatie Channeling kun je problemen oplossen die ontstaan zijn in je onderlinge relatie.

Deze Transmutatie Channeling is bedoeld voor twee personen. Beide personen moeten dan ook toestemming geven.

Bij een Relatie Transmutatie Channeling verbinden we (Bas en Maria) ons met jullie beiden en voelen daarbij in ons eigen systeem welke blokkades en problemen jullie in je relatie tegenkomen.
Hierbij worden de blokkades die we tegenkomen getransmuteerd, zodat de oorzaken van jullie problemen daadwerkelijk opgelost worden.

De Transmutatie Channeling wordt digitaal opgenomen en per e-mail naar jullie toegestuurd, zodat jullie het thuis rustig kunnen beluisteren.

Een Transmutatie Channeling is vaak ontroerend en heel herkenbaar.
Deze behandeling heeft een diepe uitwerking en kan voor de meest uiteenlopende thema’s toegepast worden.


Ouders worden

Wanneer je de wens hebt ouder te worden, of wanneer je zwanger bent, bereid je je in wezen voor op het ontvangen van een geestelijk wezen dat gekozen heeft bij jullie als ouders mens te worden op Aarde.

Op de komst van een baby bereid je je als ouders op allerlei manieren voor.
Opvallend is daarbij dat de meest essentiële voorbereiding, je bewust innerlijk voorbereiden vrijwel altijd ontbreekt.
Lees meer


Kinderen

Als je relatie goed is, geef je je kind het ‘goede voorbeeld’. Je kind kan dan in harmonie en liefde opgroeien.
Toch kun je nog veel meer doen om je kinderen op te laten groeien tot stabiele en gelukkige volwassenen.

 

Opvoeding

 

Onzekerheid in je rol als ouder

Als je het moeilijk vindt om het ouderlijk gezag op je te nemen, je kinderen te veel inspraak geeft in jouw beslissingen, je door de wil van je kinderen laat beïnvloeden, dan komt dat voort uit een diepe innerlijke onzekerheid.


Uiteindelijk komt dit jouw kinderen niet ten goede. Hierdoor worden kinderen vaak ongezeglijk, respectloos naar de eigen ouders, maar ook naar de buitenwereld.


Uit onderzoek is gebleken, dat elektromagnetische straling een scheiding geeft tussen beide hersenhelften, tussen het voelen en denken, waarbij het voelen naar het onderbewuste gaat.


Deze loskoppeling van voelen en denken veroorzaakt logischerwijs ook een diepe onzekerheid. Dit is de onzekerheid die ouders hun ouderlijk gezag laat weggeven, het is de diepe onzekerheid waardoor ouders niet durven optreden en het heel belangrijk vinden dat zij lief gevonden worden door hun kinderen. 


Door omgevingsstraling te neutraliseren met de Neutralisatie Verbinding huis, kan de Verbinding tussen het denken en voelen zich herstellen en lost de onzekerheid die daar het gevolg van was, weer op.
Hierdoor kun je als ouder weer de ouderrol op je nemen, die kinderen het gevoel van veiligheid en begrenzing geeft.
Lees meer Ouderschap en omgevingsstraling
 

Kinderen en gedrag
 

De problematiek van je kind

Kinderen spiegelen in hun gedrag en problematiek altijd bepaalde aspecten van de ouders. Een kind laat z'n ouder op deze manier zien waar de ouder nog aan kan werken.

Bij het kind kunnen deze thema's zich manifesteren als problemen, terwijl je als ouder niet eens bewust zoveel last hoeft te hebben van deze aspecten in jezelf. Kinderen vergroten deze thema's dan ook dikwijls.

Zodra de ouder zichzelf hierin ontwikkelt en deze thema's in zichzelf oplost, hoeft het kind deze aspecten niet meer voor de ouder te spiegelen en kan het kind deze problematiek loslaten.

Vanuit dit inzicht kun je op een prachtige manier je kind helpen, eenvoudigweg door deze thema's in jezelf op te lossen. Dat kan door middel van Spiegel behandeling.
 

Help je kind zich optimaal te ontplooien

Iedere ouder wenst zijn kind toe dat het zich helemaal vrij kan ontplooien tot zijn of haar volle potentieel.

Ieder kind draagt ballast van het verleden met zich mee, onder andere uit vorige levens. Dit onverwerkte verleden speelt in ieder leven bewust of onbewust een rol en het remt ons om helemaal in onze eigen kracht te komen.

Voor kinderen raden wij dan ook primair de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling aan, die helpt om het verleden op te lossen.
Het bijzondere is, dat kinderen vaak heel soepel en snel door de ontwikkelingsprocessen gaan. Je geeft je kind hiermee de mogelijkheid om nog meer zichzelf te kunnen zijn.

Daarnaast raden we voor kinderen de Vitalisatie Verbinding aan. Het vergroot hun geestelijke en lichamelijke kracht en weerbaarheid.

 

Fantasievriendjes

Als je kind een fantasievriendje heeft, een onzichtbaar vriendje waar het veel mee deelt, geeft dit vrijwel altijd aan dat je kind de overgebleven helft van een verloren tweeling is.

Ook het ‘wachten’ op een broertje of zusje dat nog moet komen, heeft vrijwel altijd te maken met een tweelingbroertje of zusje dat heel vroeg in de zwangerschap is overleden.

Omdat het zo vroeg in de zwangerschap gebeurd is, heb je daar als moeder meestal niets van gemerkt.
Het verlies van de innige band met het tweeling broertje of zusje heeft een diepgaande werking op je kind.

Onder het kopje Overleden tweelinghelft  lees je hoe je je kind hiermee kunt helpen.
 

Hoog sensitieve kinderen

Voor hoog sensitieve kinderen is het een weldaad als je huis geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding huis.

Deze verbinding neutraliseert alle omgevingsstraling en schept een optimaal leefklimaat.
Daarnaast ben je door deze Verbinding ook buitenshuis beschermd tegen verzwakkende omgevingsstraling. Je kind zal zich daardoor ook buitenshuis veel meer op zijn of haar gemak voelen.

De Vitalisatie Verbinding versterkt de aura van je kind en vergroot de lichamelijke en geestelijke weerbaarheid. Je kind zal zich daardoor ook in grotere groepen zekerder van zichzelf voelen.
 

Als je kind kwetsbaar is

Je kunt de geestelijke kracht en weerbaarheid van kinderen vergroten met behulp van de Vitalisatie Verbinding.

Daarnaast kun je de oorzaken van de kwetsbaarheid oplossen met behulp van de de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling. Kinderen komen hierdoor meer in hun eigen kracht en kunnen meer zichzelf zijn.

Vaak speelt bij kwetsbaarheid de spiegeling van één of beide ouders een rol. Als dat het geval is dan is de Spiegel behandeling de aangewezen weg.
 

Je kind en ADHD


De oorzaken van de ADHD zijn op te lossen met behulp van de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling en/of de Spiegel behandeling.


De diepere oorzaak achter ADHD is een grote afhankelijkheid van één van de ouders. Je kind stelt zich daardoor heel open voor de betreffende ouder, met als gevolg dat ook alle indrukken uit de omgeving heel direct naar binnen komen.

De Verwezenlijk je Levensopdracht kan deze problematiek oplossen, waardoor je kind zich in de praktijk veel rustiger gaat voelen.  


Daarnaast zijn er een aantal kinderen die ADHD ontwikkelen na vaccinaties. Bij het kopje ‘Kinderen en Vaccinaties’, lees je wat je daar (ook achteraf nog) aan kunt doen.

Onderzoek heeft aangetoond dat veel kinderen met ADHD positief reageren op een hypoallergeen dieet.
Lees meer over ADHD en voeding
 

Help je kind met een gedragsstoornis

De oorzaken van de gedragsstoornissen kun je oplossen met behulp van de de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling en/of de Spiegel behandeling.

Kinderen kunnen met een gedragsstoornis heel goed één of beide ouders spiegelen.

Als ouder hoef je niet bewust last te hebben van deze aspecten in jezelf.
Kinderen vergroten deze thema's dan ook dikwijls.
Zij kunnen hun ouders spiegelen door de ouder ‘na te doen’ of door juist het tegenovergestelde te doen.

Door een Spiegel behandeling los je als ouder dit aspect van je zelf op, waarna je kind de spiegeling zal loslaten.
 

 

Kinderen en omgevingsstraling
 

Bescherm je kind ook buitenshuis tegen omgevingsstraling

Steeds meer ouders willen hun kinderen ook buitenshuis, vooral ook op school, beschermen tegen de effecten van verzwakkende omgevingsstraling.

Dit kan met de Neutralisatie Verbinding huis. Het bijzondere en unieke van deze neutralisatie methode is dat je niet alleen thuis maar ook buitenshuis beschermd bent tegen de verzwakkende werking van omgevingsstraling.
 

Je kind en de straling van de mobiele telefoon

Zodra kinderen naar de middelbare school gaan, maken ze veelvuldig gebruik van een mobiele telefoon.

Onderzoek heeft uitgewezen dat dit schadelijk is voor de hersenen en ook vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken. Ook kunnen kinderen uit balans raken, doordat straling de samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft verstoort.

Je kunt je kind heel eenvoudig en doeltreffend beschermen tegen GSM straling met behulp van de Mobiel Verbinding.
Het mooie is, dat het onzichtbaar is (geen vragen van andere kinderen) en automatisch ‘meeverhuist’, zodra je kind een ander mobieltje heeft.

Deze bescherming werkt dus levenslang!
Ook andere mobiele apparatuur, zoals o.a. laptops kan met de Mobiel Verbinding geneutraliseerd worden.


Hoe bescherm je je kind tegen het ‘elektrische oerwoud’ op zijn kamer?

Je kind is de hele dag bezig achter z’n computer en omringt zich met allerlei apparatuur.
Je maakt je zorgen, dat kan nooit goed voor hem zijn...

De oplossing is dan de Neutralisatie Verbinding huis.
Deze Verbinding verandert de verzwakkende werking van omgevingsstraling zelfs in een versterkende.
 


Kinderen en vaccinaties
 

Nadelige gevolgen van vaccinaties

Vaccineren biedt een bescherming tegen ziekten waar je je baby en kind graag tegen wilt beschermen.

Vaccinaties hebben helaas ook een keerzijde. Een klein percentage van de baby’s en kinderen reageert er verkeerd op met soms zeer ernstige en blijvende aandoeningen.

Je kunt twee dingen doen. Als je een van onze behandelingen, de Vitalisatie Verbinding of de Kracht Verbinding hebt ontvangen dan kun je de bijwerkingen van medicijnen en vaccinaties zelf neutraliseren door deze vóór de vaccinatie met een transmutatie te neutraliseren. De Medicijnen Neutralisatie Impuls geeft je dezelfde mogelijkheid.

Uit de praktijk blijkt dat geneutraliseerde vaccinaties de baby of het kind duidelijk minder laten reageren op het moment van het prikje en dat ook de reacties daarna veel milder zijn.
 

Hoe kun je nadelige gevolgen van vaccinaties achteraf oplossen?

De Kracht Verbinding geeft je de mogelijkheid om de schadelijke bijwerkingen van de vaccinatie van je kind alsnog zelf te neutraliseren. Uiteraard kunnen wij dit ook voor jouw baby of kind doen.
 


Kinderen en medicijnen
 

Bijwerkingen van medicijnen

Als je je kind medicijnen geeft, kun je de bijwerkingen van medicijnen neutraliseren zoals hierboven beschreven onder het kopje vaccinaties.

Dit kun je zelf doen, als je een van onze behandelingen of de Medicijnen Neutralisatie Impuls hebt ontvangen.

Om achteraf de schadelijke gevolgen van medicijngebruik op te heffen kun je de Kracht Verbinding aanvragen.


Ervaringen

Lees meer over de ervaringen van kinderen met de behandelingen


Baby’s

Je krijgt binnenkort een baby of je hebt een baby. Je wilt de baby natuurlijk met alle zorg en liefde die maar mogelijk is, omhullen. Je wilt bijvoorbeeld weten of je baby slaapt of wakker is en daarom heb je een handige draadloze babyfoon.

Weinig mensen realiseren zich dat je dan vlak bij de baby een zender/ontvanger systeem plaatst met relatief veel elektromagnetische velden. Deze verzwakkende straling kan zelfs slaapstoornissen veroorzaken.
 

Hoe bescherm je je baby tegen de verzwakkende straling van de babyfoon

Als je de babyfoon alleen thuis gebruikt is de Neutralisatie Verbinding huis de beste oplossing.
Niet alleen de babyfoon wordt dan geneutraliseerd maar alle verzwakkende straling in en rond het huis wordt dan ook geneutraliseerd, waardoor er een veel prettiger en rustiger sfeer ontstaat in huis.

Als je je baby veel meeneemt naar anderen dan is een goede aanvulling op de Neutralisatie Verbinding huis om de babyfoon de Mobiel Verbinding te laten geven. Dan is de babyfoon altijd geneutraliseerd, waar je ook bent.
 

Nadelige gevolgen van vaccinaties

Zie: Kinderen en vaccinaties

Huilbaby

Als je baby voortdurend huilt, zonder dat daar een fysieke oorzaak voor is, kun je je kind helpen d.m.v. een Spiegel behandeling.

Huilbaby’s spiegelen vrijwel altijd één of beide ouders. Het gaat hierbij om een onbewust stuk van de ouders dat om aandacht vraagt.
Kinderen brengen zo’n thema vaak uitvergroot naar voren. Een kind kan de ouders spiegelen door het zelfde of juist het tegenovergestelde te doen.

Zodra je als ouder dit thema met behulp van een Spiegel behandeling oplost, zal je kind de spiegeling loslaten.
 

Slaapproblemen en verlatingsangst

Ook hiervoor geldt hetzelfde als bij huilbaby’s. Bij (in)slaap problemen en verlatingsangst spiegelt je baby een onbewust stuk van de ouders.

Een baby kan zijn ouders op gelijke wijze spiegelen of door juist het tegenovergestelde te doen. In beide gevallen vergroot je baby onbewuste stukken van een of beide ouders.

Als de betreffende ouder het gespiegelde thema oplost door middel van een Spiegel behandeling, zal je baby de spiegeling loslaten en lossen de problemen op.
 

Overleden tweelinghelft

Zo’n tien tot twaalf procent van alle mensen heeft in het begin van de zwangerschap een tweelingbroertje of zusje gehad, dat in de baarmoeder is overleden.


Omdat dit zo vroeg in de zwangerschap heeft plaatsgevonden en de moeder er vaak niets van heeft gemerkt, zijn de meeste mensen zich hier niet van bewust.

Als je baby een deel van een tweeling is geweest, en het tweelingzusje of broertje is tijdens of vlak na de zwangerschap overleden, dan kun je je baby helpen het verlies van de innige band met het tweelingbroertje of zusje te verwerken door middel van de Verloren tweelinghelft behandeling.

In het boek ‘Het drama in de Moederschoot’ van Austermann en Austermann lees je meer over de diepgaande gevolgen van het vroege verlies van een tweelingbroertje of zusje.

Dit boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Akasha.

Bij een aantal overgebleven tweelinghelften is een deel van de levensenergie meegegaan met de verloren tweeling.

De overlevende helft van de tweeling heeft hierdoor een permanent tekort aan levensenergie. Dit kan zich uiten in een slechte conditie, snel moe
zijn en dergelijke. Door de Verloren tweelinghelft behandeling neemt de hoeveelheid levensenergie weer toe.

Niet bij elke overgebleven tweeling is een deel van de levensenergie meegegaan met de overleden tweeling.

Wij kunnen voor je uittesten of dit bij jouw kind het geval is. Stuur hiervoor een e-mail met een foto van je baby naar Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl


Eerste hulp en ziekten
 

Eerste hulp bij ongelukken

Je kunt de schadelijke werking van giftige stoffen zelf neutraliseren met behulp van de Vitalisatie Verbinding, de Kracht Verbinding, de Medicijnen Neutralisatie impuls en na het ontvangen van één van onze behandelingen.
Dit doe je met je intentie, met behulp van een transmutatie.

Met de Kracht Verbinding kun je zelfs achteraf de schadelijke gevolgen voor het lichaam weer oplossen en versnel je genezingsprocessen.

Bij shock, ernstige verzwakking en disbalans zorgt de Balans Herstel Verbinding voor een spoedig herstel en het hervinden van fysieke en geestelijke balans. Het is een energetisch rescue middel.
 

Ziekten voorkomen en genezen

In de categorie Gezondheid en ziekte vind je meer informatie over dit onderwerp.

Het artikel ‘Ziek worden en genezen’ geeft meer achtergrondinformatie vanuit een  ‘wholistisch’ perspectief.