Bodem, plant en dier

Deze maatschappij heeft de neiging de natuur en de agrarische sector te veronachtzamen.

In een relatief korte tijd is het aantal dieren- en plantensoorten schrikbarend achteruit gegaan. Zo kunnen we niet langer met onze prachtige Aarde omgaan. Het is voor onszelf en toekomstige generaties belangrijk om respectvol met de Aarde en al haar levensvormen om te gaan.

Onze behandelingen en Verbindingen zijn er op gericht om de Aarde en haar bewoners te ondersteunen in dit veranderingsproces.


Voor meer informatie kun je op het onderwerp van jouw interesse klikken of naar beneden scrollen.


Land- en tuinbouwgewassen
 

Vruchtbare Bodem

Verhoog de vruchtbaarheid van de bodem

Door de Bodem Vitalisatie Verbinding wordt de microbiologische gesteldheid van de bodem optimaal gemaakt, waardoor de voedingsstoffen in de bodem beter beschikbaar worden voor planten en bomen.
Daarnaast worden de voedingsstoffen in trilling verhoogd, waardoor ze een hogere voedingswaarde krijgen.

Deze Verbinding blijft permanent werkzaam.

Fruitrot

Verminder fruitrot in appels en peren

Je kunt fruitrot enorm verminderen met behulp van de Neutralisatie Verbinding bedrijf.


Dieren


Gezondheid

Geef je dieren een betere conditie

Het energiesysteem, het weerstandsvermogen en het zelfgenezend vermogen van dieren worden versterkt door de Dier Verbinding.

Trauma’s

Help je dier van trauma’s afkomen

Dieren kunnen van trauma’s verlost worden met behulp van de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling en/of Transmutatie Channelingen.

Het is heerlijk om te zien hoe dieren hierdoor ontspanner worden en meer zichzelf.
 

In heel veel gevallen blijkt de problematiek van kittens en puppy's, maar ook van volwassen dieren terug te gaan naar een diep trauma, dat is ontstaan doordat de kittens en puppy’s (te vroeg) uit het nest gehaald worden.

Dit trauma kan opgelost worden met een Transmutatie Channeling.

Lees meer Te jong uit het nest


Ziekten

Help je zieke dier

Dieren kunnen van kwalen en ziekten genezen met behulp van de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling en/of Transmutatie Channelingen.

Dierenvoer

Verrijk de voeding van je dieren

Ook dat kan met de Dier Verbinding.
Door deze Verbinding krijgen de voedingsstoffen bij inname een hogere trilling en worden daardoor beter benut.

Kuilvoer

Voorkom schimmelvorming, rot en broei in kuilvoer en andere veevoeders

De Anti-Bederf Verbinding houdt de levensenergie van het kuilvoer hoog, waardoor de kans op schimmels en dergelijke veel kleiner wordt.


Dieren en omgevingsstraling
 

Omgevingsstraling binnenshuis

Bescherm je huisdieren tegen omgevingsstraling

Door de Neutralisatie Verbinding huis zijn je huisdieren automatisch beschermd tegen omgevingsstraling, ook als ze buitenshuis zijn.

Omgevingsstraling buitenshuis

Bescherm de dieren op je land tegen omgevingsstraling


Door de Neutralisatie Verbinding natuur- en landbouwgebieden zijn de dieren op je terrein
automatisch beschermd tegen omgevingsstraling, ook als ze tijdelijk buiten het terrein zijn.

 

Bijenverdwijnziekte


Bescherm je bijen tegen omgevingsstraling


Dat kan met behulp van de Neutralisatie Verbinding bijenkast.
Omgevingsstraling wordt als een mogelijke oorzaak genoemd voor de bijenverdwijnziekte, een mondiaal probleem waarbij complete bijenvolkeren verdwijnen.

Kennels/Volières

Bescherm je dieren in dierenverblijven tegen omgevingsstraling

Dat kan met een variant op de Neutralisatie Verbinding bijenkast. Neem hiervoor contact met ons op.