Neutralisatie Verbinding huis

De Neutralisatie Verbinding huis is een blijvende Verbinding, die de bewoners tegen alle verzwakkende omgevingsstraling beschermt en het leefklimaat in harmonie brengt.

Uniek van de Neutralisatie Verbinding huis is dat je ook buiten je eigen huis, bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen, volledig tegen straling beschermd bent.

Je huis

Je huis is de meest belangrijke plek in je leven. Het is de plek waar je je helemaal kunt ontspannen, waar je slaapt, waar je je geliefden, familie en vrienden ontmoet en waar je kinderen opgroeien.
En het is vooral de plek die jouw energie uitstraalt.

Althans ... zo zou het moeten zijn. Door allerlei omstandigheden is het voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend dat zij zich thuis kunnen ontspannen en zich weer kunnen opladen na een dag werken.

Slaapproblemen, stress, irritaties en geprikkeldheid in het gezin, overgevoeligheid of hooggevoeligheid, huilbabies en heel veel andere problemen en klachten kunnen (mede) door verzwakkende omgevingsstraling veroorzaakt worden.

Daardoor is je huis niet die veilige plek waar je je echt thuis kunt voelen, maar een plek van onrust en stress.

Om een balans in jezelf te vinden, is het van essentieel belang dat je leefomgeving ook in balans is.
Als je leefomgeving verstoord is, heeft dat ook een verstorende invloed op jezelf.

Verzwakkende omgevingsstraling

Grofweg kun je twee typen verzwakkende straling onderscheiden:

en


Natuurlijke straling is nog te ontwijken door vóór het bouwen van het huis de plek energetisch te onderzoeken.

De meeste technische straling is niet te ontwijken en de ethervervuiling met deze straling neemt in een enorm tempo toe.
In 1990 was de technische stralingsdruk in sommige stedelijke gebieden 180 tot 200 maal groter dan het van nature aanwezige stralingsniveau.
In 2004 was de kunstmatige straling echter al vele miljoenen maal sterker dan het natuurlijke achtergrondveld.

Door deze stralingsdruk verzwakt je lichaamsgestel waardoor zwakke punten in je gestel gaan opspelen.

Alle verzwakkende natuurlijke en onnatuurlijke straling, waar die ook vandaan komt, wordt door de Neutralisatie Verbinding huis op kwalitatief niveau getransmuteerd.
De straling wordt daardoor versterkend in plaats van verzwakkend.

Vitalisatie Verbinding

De stralingsdruk verzwakt je lichaamsgestel vooral door verkleining van je aura, het energieveld dat elk levend wezen om zich heen heeft.

Je aura functioneert als een blauwdruk, te vergelijken met een ‘bouwtekening’ die alle informatie bevat voor de opbouw van je lichaam, je denken, voelen en willen.

Als je aura verstoord is, heeft dat een verstorend effect op je geestelijk en lichamelijk welzijn.
Daardoor werkt je intuïtie minder en word je onzekerder.
Bovendien verlaagt je weerstand, waardoor je bevattelijker wordt voor ziekten.

Bij de meeste mensen functioneert de aura onder invloed van de omgevingsstraling slechts voor een heel klein deel.
Het verval van normen en waarden in onze maatschappij heeft hier direct mee te maken.

Door de omgevingsstraling met de Neutralisatie Verbinding huis te neutraliseren wordt je aura al duidelijk groter.
Toch krijgt de aura dan nog niet z’n oorspronkelijke grootte.

Er is begrijpelijkerwijs een continue uitwisseling tussen je aura en je lichaam en door de jarenlange inwerking van omgevingsstraling op ons lichaam kan de aura niet meteen z’n oorspronkelijke grootte weer aannemen.

Voordat het lichaam zich volledig hersteld heeft van de jarenlange invloed van omgevingsstraling is een proces van jaren.
Met behulp van de Vitalisatie Verbinding kan de aura wel weer direct z’n oorspronkelijke grootte innemen met alle voordelen van dien.

Huis en tuin geneutraliseerd

De standaard Neutralisatie Verbinding huis bestrijkt een oppervlakte van 26 x 26 meter, ruim voldoende dus voor vrijwel elke eengezinswoning en de aangrenzende tuin.

Helderzienden kunnen over een 'op deze wijze geneutraliseerd huis' een lichtpiramide waarnemen.
Deze lichtpiramide transmuteert zowel de straling die van buiten het huis komt als alle straling die in het huis geproduceerd wordt.

Als je huis en tuin niet binnen deze standaard maat van 26 bij 26 meter vallen, kun je de maatwerk Neutralisatie Verbinding huis aanvragen.
Hierbij kun je kiezen tussen de neutralisatie van een rechthoekig oppervlak of een vorm die exact de contouren van je huis en tuin volgt.
Er kan dus exact maatwerk geleverd worden.
Lees meer over de standaard en maatwerk Neutralisatie Verbinding huis

Naast het neutraliseren van huis en tuin, is het ook mogelijk natuur- en landbouwgebieden te laten neutraliseren.

Resultaten

De energietrilling van het huis verhoogt zich door de werking van de Neutralisatie Verbinding huis en dat is voor veel mensen voelbaar.

Deze verhoogde energietrilling van het huis geeft de beleving van een bijna onbegrensde ruimte en tegelijkertijd ook geborgenheid en rust.
Het geeft de gevoelservaring dat je in contact staat met de oorspronkelijke, op het Licht gerichte schepping.

Als je ervoor kiest om je te ontwikkelen, werkt de Neutralisatie Verbinding huis sterk ontwikkeling bevorderend.
Ook genezingsprocessen versnellen zich.

In een gecontroleerd en blind ziekteverzuimonderzoek met meer dan 600 proefpersonen is het ziekteverzuim in een bedrijf met ruim 30% gedaald, door de omgevingsstraling met een voorloper van de Neutralisatie Verbinding huis te neutraliseren.
De Neutralisatie Verbinding huis werkt vijf keer zo sterk als deze voorloper.

Buitenshuis beschermd

De Neutralisatie Verbinding huis beschermt je ook buitenshuis in bijvoorbeeld winkels of in het openbaar vervoer.
Omdat het onmogelijk is om deze plaatsen, die niet van jou zijn zelf, te neutraliseren, beschermt de Neutralisatie Verbinding huis je ook tegen deze straling.

Een kleine kopie van de Lichtpiramide, die het huis neutraliseert, blijft buitenshuis om je heen. Binnen deze kleine persoonlijke piramide wordt alle verzwakkende omgevingsstraling geneutraliseerd.
Het stukje Aarde onder het grondvlak van deze piramide wordt niet geneutraliseerd, omdat de kleine persoonlijke piramide continu met jou mee beweegt.

Deze kleine Lichtpiramide heeft een grondvlak met zijden van 2,20 meter.
Mensen die dicht bij je zijn, binnen het bereik van deze kleine piramide, profiteren ook tijdelijk mee.
Deze bescherming buitenshuis geldt voor alle bewoners van je huis.

Deze bescherming buitenshuis werkt niet in je auto of je werkplek.
Je hebt de mogelijkheid en ook het recht om deze plaatsen zelf te neutraliseren m.b.v. een van de volgende Verbindingen.
Hiervoor zijn de Neutralisatie Verbinding werk en de Neutralisatie Verbinding auto ontwikkeld.
Beide Verbindingen werken levenslang en verhuizen mee naar een nieuwe baan of een nieuwe auto.

Ook je mobiele telefoon of laptop kun je zelf heel voordelig neutraliseren met de Neutralisatie Verbinding mobiel, die een levenslange en onzichtbare bescherming biedt tegen de straling van je mobiele telefoon of laptop.
Koop je een nieuwe laptop of mobiele telefoon, dan verhuist deze Verbinding automatisch mee naar het nieuwe exemplaar.

De Neutralisatie Verbinding huis beschermt je dus ook buitenshuis tegen straling van plaatsen en voorwerpen die je zelf niet kunt neutraliseren.

De Neutralisatie Verbinding huis beschermt je buitenshuis niet tegen straling van plaatsen en voorwerpen die je zelf kunt of mag neutraliseren.
Als je een plaats of voorwerp zelf kunt neutraliseren, dien je hiermee ook het welzijn van de Aarde.

Soms is de scheidslijn tussen het werkingsgebied van de Neutralisatie Verbinding huis en werk niet duidelijk.
Heb je bijvoorbeeld naast de Neutralisatie Verbinding huis ook de Neutralisatie Verbinding werk nodig als je vrijwilligerswerk doet?
Dit soort vragen worden beantwoord in het artikel 'Wanneer huis en wanneer werk'.

Er zijn vier andere Neutralisatie Verbindingen voor dit doel:
De Neutralisatie Verbinding bedrijf, de Neutralisatie Verbinding werk, de Neutralisatie Verbinding auto en de Neutralisatie Verbinding caravan/tent.

Metalen voorwerpen die je bij je draagt

Als je huis geneutraliseerd is met behulp van de Neutralisatie Verbinding huis, neutraliseer je automatisch de antennefunctie van alle metalen voorwerpen in je huis.
Daar vallen ook de metalen voorwerpen onder die je bij je draagt en die eventueel in je lichaam ingebracht zijn.

Het metaal wordt door de neutralisatie automatisch transmuterend gemaakt. Dat wil zeggen dat het voortaan elektromagnetische straling zal transmuteren.

Er is een uitzondering op het bovenstaande.
Als je bijvoorbeeld met wichelroeden werkt, zoek je stralingsbronnen bewust op.
Omdat je ze bewust opzoekt beschermt de Neutralisatie Verbinding huis je niet hiertegen.
Je kunt je dan wel beschermen door de wichelroeden de Apparaat Verbinding te geven.

Neutralisatie Verbinding huis verhuist mee

Als je verhuist, verhuist de Neutralisatie Verbinding huis automatisch mee.

Levensmiddelen ook geneutraliseerd

Levensmiddelen zijn over het algemeen (energetisch) vervuild door de teeltwijze, milieuvervuiling en omgevingsstraling.
Alleen al het scannen van levensmiddelen bij de kassa is een vorm van bestraling.

Door de Neutralisatie Verbinding huis worden voedingsmiddelen in je huis automatisch geneutraliseerd.
Eventuele gifstoffen in de voeding zijn dan energetisch niet meer belastend voor je.

Leidingwater geneutraliseerd

Leiding- en flessenwater is door het reinigingsproces en omgevingsstraling energetisch vervuild. De chemicaliën waarmee leidingwater wordt gezuiverd laten een energetische afdruk in het water achter.
De Neutralisatie Verbinding huis neutraliseert deze energetische vervuiling.
(Leiding)water kan met behulp van de Water Optimalisatie Verbinding gevitaliseerd worden.

Verzwakkende en ontwikkeling remmende werking van lood

Lood heeft een sterk verzwakkende en ontwikkeling remmende werking.

Ben je bijvoorbeeld in een huis met glas in lood ramen op bezoek, dan wordt jouw ontwikkelingssnelheid gedurende drie maanden met ongeveer 25% geremd.

Daarvoor hoef je de glas in lood ramen geeneens aan te raken.

De Neutralisatie Verbinding huis lost deze verzwakkende en ontwikkeling remmende werking van lood voor jou op.

Edelstenen energetisch reinigen

Edelstenen raken op den duur vrijwel altijd energetisch vervuild doordat ze energieën uit de omgeving absorberen.
Soms vallen ze daardoor spontaan uit elkaar en/of worden ze dof en vaak gaan ze vervuilde energie ‘lekken’.

Door de werking van de Neutralisatie Verbinding huis worden de stenen automatisch gereinigd en blijven ze vervolgens schoon en helder.

Dit is ook de manier om 'gestreste' edelstenen te behandelen.
Stress bij stenen wordt veroorzaakt door de wijze waarop ze worden gewonnen.

Bij commerciële winning worden vaak explosieven gebruikt. De schok van de explosie veroorzaakt diepe stress bij de steen.

Edelstenen kunnen ook met behulp van de Vitalisatie Verbinding of de Kracht Verbinding gereinigd worden.

Verzorgingsproducten update Neutralisatie Verbindingen

Verzorgingsproducten kunnen ontwikkeling remmend of neutraal werken.

In juni 2017 heeft de Verzorgingsproducten update Neutralisatie Verbindingen plaatsgevonden.
Door deze update van de Neutralisatie Verbindingen worden alle ontwikkeling remmende verzorgingsproducten:

  • ontwikkeling neutraal

of

  • zelfs ontwikkeling bevorderend

Lees meer

Nieuwe stralingsbronnen

Alle Neutralisatie Verbindingen hebben het vermogen om zelfstandig een programmering toe te voegen om nieuwe stralingsvormen te neutraliseren.

Lukt dat een enkele keer niet, dan voegen wij, Bas en Maria, de juiste programmering toe om deze nieuwe stralingsvorm te neutraliseren.

Lees meer: Nieuwe stralingsbronnen

Lees meer: Neutralisatie 5G netwerk

Woning geneutraliseerd, stralingsbelasting geconstateerd

Als je met een methode die alleen de kwantiteit van de straling meet, de stralingsbelasting in jouw lichaam laat vaststellen, wordt er vrijwel zeker een hoge stralingsbelasting gemeten, ook al heb je de Neutralisatie Verbinding huis.

De verschillende Neutralisatie Verbindingen veranderen niet de kwantiteit (de kracht, sterkte) van de straling, maar juist de kwaliteit, zodat de straling in plaats van verzwakkend juist versterkend voor jou wordt.
Lees meer: Woning geneutraliseerd, stralingsbelasting geconstateerd

Aanvullende behandeling

De Materie Transmutatie behandeling werkt aanvullend op de Neutralisatie Verbinding huis.

De Materie Transmutatiegave, die je door de Materie Transmutatie behandeling ontvangt, geeft je de mogelijkheid om specifieke stoffen en materialen op energieniveau te verzachten en energetisch beter te laten aansluiten bij de mens.

Met behulp van de Materie Transmutatiegave kun je jouw persoonlijke leefomgeving zo veranderen dat de natuurlijke frequenties van de 'levende natuur' in jouw huis beter voelbaar worden.

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.

Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Neutralisatie Verbinding huis invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Thema-avond ‘Altijd en overal beschermd tegen omgevingsstraling’

Tijdens deze thema-avond ontvang je uitgebreide informatie over de Neutralisatie Verbindingen van het Wholism Project.

Daarnaast ontvang je tijdens deze avond de unieke mogelijkheid om de gecombineerde werking van zes Neutralisatie Verbindingen op proef te ervaren.

Deze Combinatieproef Neutralisatie Verbindingen wordt alleen tijdens deze thema-avond gegeven.
Je ervaart dan 24 uur lang hoe het zou zijn om altijd en overal tegen omgevingsstraling beschermd te zijn: thuis, op je werk en onderweg.
Lees meer: Thema-avond ‘Altijd en overal beschermd tegen omgevingsstraling

Aanvragen

Je kunt de Neutralisatie Verbinding huis of de update naar de Neutralisatie Verbinding huis aanvragen met behulp van de aanvraagprocedure.
Bij de aanvraag van de Neutralisatie Verbinding huis kun je kiezen tussen standaard of maatwerk.

Lees meer als je meerdere Verbindingen tegelijkertijd wilt aanvragen.


Voor vragen kun je contact opnemen met Nadia Lucassen door een e-mail te sturen naar nadia@wholismproject.nl.

Na jouw aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding of update naar deze Verbinding hebt betaald,
ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding of update.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding of update activeert.
Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Neutralisatie Verbinding huis nu.’
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de activatie e-mail jouw Verbinding of update zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw aanvraag en de Verbindingen of updates die je al hebt ontvangen.

Bijdrage Neutralisatie Verbinding huis

Standaard 26 m bij 26 m € 340,-
Maatwerk

t/m 1000 m²
> 1000 m²

€ 0,50 per m²,   met een minimumprijs van € 380,-*
€ 0,125 per m², met een minimumprijs van € 540,-**

 

* De genoemde minimumprijzen zijn inclusief € 40,- extra kosten voor het maatwerk.
**** Bij een terrein van meer dan 1000 m² betaal je: 
   
€ 540,- (= 1000 m² x € 0,50 + € 40,- maatwerk) voor de eerste 1000 m² + 
   
€ 0,125 per m² voor de extra vierkante meters boven 1000 m².


De exacte prijs voor jouw maatwerk Neutralisatie Verbinding huis ontvang je na jouw aanvraag.
 

Het is mogelijk de standaard Neutralisatie Verbinding huis (26 m bij 26 m) op proef te ervaren en/of gespreid te betalen.
Bij de maatwerk Neutralisatie Verbinding huis bestaat eveneens de mogelijkheid deze eerst op proef te ervaren.

Bijdrage update naar de Neutralisatie Verbinding huis

Hiermee geef je jouw neutralisatie met de Benzoliet Octaëder of de Benzoliet Octaëder 108 een update naar de Neutralisatie Verbinding huis.

De Benzoliet Octaëder 108, die een oppervlak van 108 bij 108 meter neutraliseert, is de grotere uitvoering van de ‘gewone’ Benzoliet Octaëder.

Standaard update
Benzoliet Octaëder        ⟶ update naar Neutralisatie Verbinding huis: 26 bij 26 m:     € 170,-

Benzoliet Octaëder 108 ⟶ update naar Neutralisatie Verbinding huis: 108 bij 108 m: € 915,-

Maatwerk update
Als je het standaard oppervlak van 26 bij 26 meter of 108 bij 108 meter wilt uitbreiden met extra m², dan betaal je voor deze uitbreiding de gebruikelijke m² prijzen van de Neutralisatie Verbinding huis + € 40,- voor het maatwerk.

Na je aanvraag ontvang je een offerte met een prijsopgave voor de maatwerk update naar Neutralisatie Verbinding huis.