Neutralisatie Verbinding huis

De Neutralisatie Verbinding huis is een Verbinding die:

 • de bewoners tegen alle verzwakkende omgevingsstraling beschermt
 • het leefklimaat in harmonie brengt

en

 • voor onbeperkte duur blijft werken


Uniek van de Neutralisatie Verbinding huis is dat je ook buiten je eigen huis, bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen, volledig tegen straling beschermd bent.

Het belang van je huis

Je huis is de meest belangrijke plek in je leven. Het is de plek waar je je helemaal kunt ontspannen, waar je slaapt, waar je je geliefden, familie en vrienden ontmoet en waar je kinderen opgroeien.
En het is vooral de plek die jouw energie uitstraalt.

Althans ... zo zou het moeten zijn.
Door allerlei omstandigheden is het voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend dat zij zich thuis kunnen ontspannen en zich weer op kunnen laden na een dag werken.

Veel problemen en klachten, zoals slaapproblemen, stress, irritaties en geprikkeldheid in het gezin, overgevoeligheid of hooggevoeligheid, het veelvuldig huilen van huilbabies kunnen (mede) door verzwakkende omgevingsstraling veroorzaakt worden.

Daardoor is je huis niet die veilige plek waar je je echt thuis kunt voelen, maar een plek van onrust en stress.

Om een balans in jezelf te vinden, is het van essentieel belang dat jouw leefomgeving ook in balans is.
Als je leefomgeving verstoord is, heeft dat ook een verstorende invloed op jezelf.

Verzwakkende omgevingsstraling

Grofweg kun je twee typen verzwakkende straling onderscheiden:

en


Natuurlijke straling is nog te ontwijken door vóór het bouwen van het huis de plek energetisch te onderzoeken.

De meeste technische straling is niet te ontwijken en de ethervervuiling met verzwakkende straling neemt in een enorm tempo toe.
In 1990 was de technische stralingsdruk in sommige stedelijke gebieden 180 tot 200 maal groter dan het van nature aanwezige stralingsniveau.
In 2004 was de kunstmatige straling echter al vele miljoenen maal sterker dan het natuurlijke achtergrondveld.

Door deze stralingsdruk verzwakt je lichaamsgestel waardoor zwakke punten in je gestel op gaan spelen.

Alle verzwakkende natuurlijke en onnatuurlijke straling, waar die ook vandaan komt, wordt door de Neutralisatie Verbinding huis op kwalitatief niveau getransmuteerd.
Als straling op kwalitatief niveau getransmuteerd wordt, werkt het in plaats van verzwakkend juist versterkend.

Vitalisatie Verbinding

De stralingsdruk verzwakt je lichaamsgestel vooral door verkleining van je aura, het energieveld dat elk levend wezen om zich heen heeft.

Je aura functioneert als een blauwdruk.
Een blauwdruk is te vergelijken met een ‘bouwtekening’ die alle informatie bevat voor de opbouw van je lichaam, denken, voelen en willen.


Als je aura verstoord is, heeft dat een verstorend effect op je geestelijk en lichamelijk welzijn.
Daardoor werkt je intuïtie minder en word je onder andere onzekerder.
Bovendien verlaagt je weerstand, waardoor je bevattelijker voor ziekten wordt.

Bij de meeste mensen functioneert de aura onder invloed van de omgevingsstraling slechts voor een heel klein deel.
Het verval van normen en waarden in onze maatschappij heeft hier direct mee te maken.

Door de omgevingsstraling met de Neutralisatie Verbinding huis te neutraliseren wordt je aura al duidelijk groter.
Toch krijgt de aura dan nog niet z’n oorspronkelijke grootte.

Er is begrijpelijkerwijs een continue uitwisseling tussen je aura en je lichaam en door de jarenlange inwerking van omgevingsstraling op ons lichaam kan de aura niet meteen z’n oorspronkelijke grootte weer aannemen.

Het duurt een aantal jaren voordat het lichaam zich volledig hersteld heeft van de jarenlange invloed van omgevingsstraling.

Door de werking van de Vitalisatie Verbinding kan de aura wel weer direct z’n oorspronkelijke grootte innemen met alle voordelen van dien.

Standaard of maatwerk

De standaard Neutralisatie Verbinding huis bestrijkt een oppervlakte van 26 x 26 meter, ruim voldoende dus voor vrijwel elke eengezinswoning en de aangrenzende tuin.

Helderzienden kunnen over een 'op deze wijze geneutraliseerd huis' een lichtpiramide waarnemen.
Deze lichtpiramide transmuteert zowel de verschillende vormen van omgevingsstraling die van buiten het huis binnenkomen als alle straling die in het huis ontstaat door het gebruik van elektrische apparatuur, waaronder ook lampen.Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis

Als je huis en tuin niet binnen de standaard maat van 26 bij 26 meter vallen, kun je de maatwerk Neutralisatie Verbinding huis aanvragen.
Hierbij kun je kiezen tussen de neutralisatie van een rechthoekig oppervlak of een vorm die exact de contouren van je huis en tuin volgt.
Er kan dus exact maatwerk geleverd worden.

Lees meer over de Aanvraagprocedure Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis

Natuur en landbouw


Naast het neutraliseren van huis en tuin, is het ook mogelijk natuur- en landbouwgebieden te laten neutraliseren.

Resultaten

De energietrilling van het huis wordt  door de werking van de Neutralisatie Verbinding huis verhoogd en dat is voor veel mensen voelbaar.

Deze verhoogde energietrilling van het huis geeft de beleving van een bijna onbegrensde ruimte en tegelijkertijd ook geborgenheid en rust.
Het geeft de gevoelservaring dat je in contact staat met de oorspronkelijke, op het Licht gerichte schepping.

Als je ervoor kiest om je te ontwikkelen, werkt de Neutralisatie Verbinding huis sterk ontwikkeling bevorderend.
Ook genezingsprocessen worden door de neutralisatie met de Neutralisatie Verbinding huis versneld.


Ziekteverzuim onderzoek


In een gecontroleerd en blind ziekteverzuimonderzoek met meer dan 600 proefpersonen is het ziekteverzuim in een bedrijf met ruim 30% gedaald, door de omgevingsstraling met een voorloper van de Neutralisatie Verbinding huis te neutraliseren.

De Neutralisatie Verbinding huis werkt vijf keer zo sterk als deze voorloper.

Buitenshuis beschermd

De Neutralisatie Verbinding huis beschermt alle bewoners van je huis ook buitenshuis in bijvoorbeeld winkels of in het openbaar vervoer.

Omdat het onmogelijk is om deze plaatsen, die niet jouw bezit zijn, zelf te neutraliseren, beschermt de Neutralisatie Verbinding huis alle bewoners van je huis ook tegen deze straling.

Een kleine kopie van de Lichtpiramide, die het huis neutraliseert, blijft buitenshuis om je heen. Binnen deze kleine persoonlijke piramide wordt alle verzwakkende omgevingsstraling geneutraliseerd.

Het stukje Aarde onder het grondvlak van deze piramide wordt niet geneutraliseerd, omdat de kleine persoonlijke piramide continu met jou mee beweegt.

Deze kleine Lichtpiramide heeft een grondvlak met zijden van 2,20 meter.
Mensen die dicht bij je zijn, binnen het bereik van deze kleine piramide, profiteren ook tijdelijk mee.

De Neutralisatie Verbinding huis beschermt je dus ook buitenshuis tegen straling van plaatsen en voorwerpen die je zelf niet kunt neutraliseren, omdat ze niet jouw bezit zijn of onder jouw beheer vallen.Plaatsen en apparaten die je zelf kunt neutraliseren

De Neutralisatie Verbinding huis beschermt je buitenshuis niet tegen straling van plaatsen en voorwerpen die je zelf kunt of mag neutraliseren.
Als je een plaats of voorwerp zelf kunt neutraliseren, dien je hiermee ook het welzijn van de Aarde.

De Neutralisatie Verbinding huis werkt niet voor

De hierboven genoemde bescherming buitenshuis werkt niet in je auto of op je werkplek, omdat je deze ruimtes zelf kunt en mag neutraliseren.

De Neutralisatie Verbinding werk en de Neutralisatie Verbinding auto zijn hiervoor ontwikkeld.

Beide Verbindingen werken levenslang en verhuizen mee naar een nieuwe baan of een nieuwe auto.

Soms is de scheidslijn tussen het werkingsgebied van de Neutralisatie Verbinding huis en werk niet duidelijk.
Heb je bijvoorbeeld naast de Neutralisatie Verbinding huis ook de Neutralisatie Verbinding werk nodig als je vrijwilligerswerk doet?
Dit soort vragen worden beantwoord in het artikel 'Wanneer huis en wanneer werk'.


Ook je mobiele telefoon of laptop kun je zelf heel voordelig neutraliseren met de Neutralisatie Verbinding mobiel, die een levenslange en onzichtbare bescherming biedt tegen de straling van je mobiele telefoon, laptop en al jouw andere mobiele apparaten.


Neutralisatie Verbinding huis verhuist mee

Als je verhuist, verhuist de Neutralisatie Verbinding huis automatisch mee met de persoon op wiens naam de Neutralisatie Verbinding huis is aangevraagd.


De Neutralisatie Verbinding huis zal ook in het nieuwe huis voor alle medebewoners werken, zolang zij in het huis blijven wonen.

Kinderen die een eigen woonruimte krijgen, hebben daarvoor een eigen Neutralisatie Verbinding huis nodig.

Levensmiddelen ook geneutraliseerd

Levensmiddelen zijn over het algemeen (energetisch) vervuild door de teeltwijze, milieuvervuiling en omgevingsstraling.
Alleen al het scannen van levensmiddelen bij de kassa is een vorm van bestraling.

Door de Neutralisatie Verbinding huis worden voedingsmiddelen in je huis automatisch geneutraliseerd.
Eventuele gifstoffen in de voeding zijn dan energetisch niet meer belastend voor je.

Leidingwater geneutraliseerd

Leiding- en flessenwater is door het reinigingsproces en omgevingsstraling energetisch vervuild.
De chemicaliën waarmee leidingwater wordt gezuiverd laten een energetische afdruk in het water achter.

De Neutralisatie Verbinding huis neutraliseert deze energetische vervuiling.

(Leiding)water kan met behulp van de Water Optimalisatie Verbinding gevitaliseerd worden.

Metalen voorwerpen die je bij je draagt

Als je huis geneutraliseerd is met behulp van de Neutralisatie Verbinding huis, neutraliseer je automatisch de antennefunctie van alle metalen voorwerpen in je huis.
Daar vallen ook de metalen voorwerpen onder die je bij je draagt en die eventueel in je lichaam ingebracht zijn.

Het metaal wordt door de neutralisatie automatisch transmuterend gemaakt. Dat wil zeggen dat het voortaan elektromagnetische straling zal transmuteren.

Er is een uitzondering op het bovenstaande.
Als je bijvoorbeeld met wichelroeden werkt, zoek je stralingsbronnen bewust op.
Omdat je ze bewust opzoekt beschermt de Neutralisatie Verbinding huis je niet hiertegen.
Je kunt je dan wel met behulp van de Neutralisatie Verbinding apparaat beschermen.

Verzwakkende en ontwikkeling remmende werking van lood

Lood heeft een sterk verzwakkende en ontwikkeling remmende werking.

Ben je bijvoorbeeld in een huis met glas in lood ramen op bezoek, dan wordt jouw ontwikkelingssnelheid gedurende drie maanden met ongeveer 25% geremd.

Daarvoor hoef je de glas in lood ramen geeneens aan te raken.

De Neutralisatie Verbinding huis lost deze verzwakkende en ontwikkeling remmende werking van lood voor jou op.

Edelstenen energetisch reinigen

Edelstenen raken op den duur vrijwel altijd energetisch vervuild doordat ze energieën uit de omgeving absorberen.
Soms vallen ze daardoor spontaan uit elkaar en/of worden ze dof en vaak gaan ze vervuilde energie ‘lekken’.

Door de werking van de Neutralisatie Verbinding huis worden de stenen automatisch gereinigd en blijven ze vervolgens schoon en helder.

Dit is ook de manier om 'gestreste' edelstenen te behandelen.
Stress bij stenen wordt veroorzaakt door de wijze waarop ze gewonnen worden.

Bij commerciële winning worden vaak explosieven gebruikt. De schok van de explosie veroorzaakt diepe stress bij de steen.

Edelstenen kunnen ook met behulp van de Vitalisatie Verbinding of de Kracht Verbinding gereinigd worden.

Verzorgingsproducten update Neutralisatie Verbindingen

Verzorgingsproducten kunnen ontwikkeling remmend of neutraal werken.

In juni 2017 heeft de Verzorgingsproducten update Neutralisatie Verbindingen plaatsgevonden.
Door deze update van de Neutralisatie Verbindingen worden alle ontwikkeling remmende verzorgingsproducten:

 • ontwikkeling neutraal

of

 • zelfs ontwikkeling bevorderend

Lees meer

Nieuwe stralingsbronnen

Alle Neutralisatie Verbindingen hebben het vermogen om zelfstandig een programmering toe te voegen om nieuwe stralingsvormen te neutraliseren.

Lukt dat een enkele keer niet, dan kunnen wij, Bas en Maria, op verzoek de juiste programmering toevoegen om deze nieuwe stralingsvorm te neutraliseren.

Lees meer: Nieuwe stralingsbronnen

Lees meer: Neutralisatie 5G netwerk

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de werking van deze Ontwikkelingsmogelijkheid van tevoren te voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Alle apart aan te vragen Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen op deze wijze van tevoren gevoeld worden.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen

Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Neutralisatie Verbinding huis invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Standaard of Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis aanvragen

De Neutralisatie Verbinding huis kan in twee versies aangevraagd worden, de standaard versie en de maatwerk versie.

Hieronder wordt aangegeven hoe je dat kunt doen.

Standaard Neutralisatie Verbinding huis aanvragen

De standaard Neutralisatie Verbinding huis neutraliseert een oppervlak van 26 bij 26 meter, d.w.z. 676 vierkante meter.

Als jouw huis en tuin binnen dit vierkante oppervlak vallen, kun je standaard Neutralisatie Verbinding huis aanvragen door de bijdrage van € 410,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Neutralisatie Verbinding huis + jouw voor- en achternaam + het adres van de woonruimte die  geneutraliseerd wordt'

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Neutralisatie Verbinding huis + jouw voor- en achternaam + het adres van de woonruimte die geneutraliseerd wordt'

Voorbeeld omschrijving
Een voorbeeld van de omschrijving bij jouw overboeking is:
Neutralisatie Verbinding huis, Anna de Groot, Beukenlaan 15, Den Bosch

Het is dus niet nodig om de postcode te vermelden.

Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis aanvragen

Bij de Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis wordt er onderscheid gemaakt tussen percelen met een grondoppervlak tot en met 1000 m² en vanaf 1000 m².

In het artikel 'Aanvraagprocedure Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis' kun je lezen:

 • welke stappen je volgt om de Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis aan te vragen

en

 • hoe de de bijdrage voor jouw Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis berekend wordt

Lees meer: Aanvraagprocedure Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis


Aanvraag

Nadat:

 • je het artikel 'Aanvraagprocedure Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis' gelezen hebt

en

 • Nadia jou de juiste bijdrage heeft gemaild voor jouw maatwerk Neutralisatie Verbinding huis, kun je deze vervolgens zelf aanvragen.


De Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis kan aangevraagd worden door de bijdrage voor jouw Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis + jouw voor- en achternaam + het adres van de woonruimte die geneutraliseerd wordt'

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis + jouw voor- en achternaam + het adres van de woonruimte die geneutraliseerd wordt'

Voorbeeld omschrijving
Een voorbeeld van de omschrijving bij jouw overboeking is:
'Maatwerk Neutralisatie Verbinding huis, Anna de Groot, Beukenlaan 15, Den Bosch'

Het is dus niet nodig om de postcode te vermelden.

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

 • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Neutralisatie Verbinding huis + jouw voor- en achternaam + het adres van de woonruimte die geneutraliseerd wordt'

en

 • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Neutralisatie Verbinding huis op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage Neutralisatie Verbinding huis

Standaard 26 m bij 26 m € 410,-
Maatwerk

t/m 1000 m²
> 1000 m²

€ 0,60 per m²,   met een minimum bijdrage van € 460,-*
€ 0,15 per m²,   met een minimum bijdrage van € 650,-**

*

De genoemde bijdragen zijn inclusief € 50,- extra kosten voor het maatwerk.
**** Bij een terrein van meer dan 1000 m² betaal je: 
   
€ 650,- (= 1000 m² x € 0,60 + € 50,- maatwerk) voor de eerste 1000 m² + 
   
€ 0,15 per m² voor de extra vierkante meters boven 1000 m².