De kosmische dag en
het mannelijke en vrouwelijke

Het mannelijke en het vrouwelijke vormen tegenovergestelde aspecten van de polariteiten. Deze tegenovergestelde aspecten bestaan ook in onszelf. We hebben allemaal een innerlijke man en vrouw. Bij een man staat het mannelijk aspect op de voorgrond en bij vrouwen het vrouwelijk aspect.

Hierbij was de verhouding tussen beide aspecten in de kosmische nacht altijd om en nabij 80:20 en wordt deze in de kosmische dag ongeveer 60:40.
 

Als je het vrouwelijke ziet als het meer Hemelse aspect en het mannelijke als het meer Aardse aspect dan kan zoveel verklaard worden over hoe het in de kosmische nacht is toegegaan.
Het is dan zelfs mogelijk een aantal voorspellingen te doen voor de kosmische dag.

 

De tweede viool 

Het hogere doel van de kosmische nacht was om ons als mensheid steeds verder met de materie met z’n lage trillingsgetal te verbinden. Dit hogere doel konden we alleen bereiken door ons trillingsgetal te verlagen.

Het mannelijke heeft van nature een lagere trilling dan het vrouwelijke. Dat is onder andere te merken aan het lagere stemgeluid van de man.
Deze ontwikkelingsweg gaan, was daarom alleen mogelijk als het mannelijke aspect het voortouw nam en het vrouwelijke aspect de tweede viool speelde.

Dat is niet alleen te zien in de maatschappij waarin het mannelijke overduidelijk domineert, maar ook aan de wijze waarop wij met ons eigen innerlijk omgaan. 

Het hele leersysteem is gericht op het ontwikkelen van intellectuele vermogens, terwijl ons in onze opvoeding vaak geleerd wordt onze gevoelens en emoties niet te uiten. 

Het intellectuele is de mannelijke benadering van de werkelijkheid en het gevoelsmatige de vrouwelijke benadering.

 

Godvrezend

Ook in het geloof, dat eigenlijk juist op Hemelse, onze Bron, afgestemd zou moeten zijn, zien we dat het een Aards gericht instituut is, waarin het mannelijke domineert. De kerk in z’n huidige vorm is dan ook een heel duidelijk voorbeeld van een kosmische nacht instituut. 
 

Het Goddelijke werd meer afgeschilderd als een straffende en oordelende God, waardoor je Godvrezend moest leven om mogelijkerwijs na het overgaan in de Hemel terecht te kunnen komen. 
 

Zo boezemde de kerk angst in voor het Goddelijke, waardoor het geloof verzwakkend werd in plaats van versterkend. Zo hielp het geloof met het bereiken van het ontwikkelingsdoel van de kosmische nacht. Door elkaar te verzwakken konden we ons trillingsgetal verlagen, om ons met de materie te kunnen verbinden.

 

Voelen ontwikkelen

In de kosmische dag is het Hogere doel dat wij - in verbinding blijvend met de materie - weer contact maken met het Goddelijke.
 

Dan wordt de gevoelsmatige benadering van de werkelijkheid essentieel. Het vrouwelijke aspect zal daarvoor in onszelf verder ontwikkeld moeten worden. In de kosmische dag zal daarom in de opvoeding en in het leersysteem het bewust worden van hoe ons voelen functioneert en hoe we het verder kunnen ontwikkelen een duidelijke plaats gaan innemen. 

 

Als je dit soort dingen weet dan kun je met een vrij grote zekerheid voorspellen welke trends in het onderwijs en de maatschappij blijvend zullen zijn en welke slechts een kort leven beschoren zijn. De tijdgeest is daarbij als een krachtige stroom, waarbij alleen die ontwikkelingen die in lijn met de tijdgeest zijn een langdurig recht van bestaan hebben.

 

Het Aardse en het Hemelse  


Als wij, Bas en Marieke, tijdens een Transmutatie Channeling de problematiek die in de channeling naar voren komt met behulp van Goddelijk Licht gaan oplossen, dan vertegenwoordigen wij altijd twee tegenovergestelde aspecten van deze problematiek.
Meestal zijn dat het mannelijke en het vrouwelijke aspect, waarbij we van te voren nooit weten wie van ons het mannelijke en wie het vrouwelijke aspect gaat vertegenwoordigen.
 

We zien dan vrijwel altijd dat het mannelijke aspect van de problematiek dieper met deze problematiek verbonden is en daardoor minder gemakkelijk contact kan maken met het Goddelijk Licht. 

Het mannelijke is dus dieper met de Aardse problematiek verbonden, is ook meer op het  zijn op Aarde gericht en kan zo moeilijker contact maken met het Goddelijke, het Hemelse.

 

Eenheid herstellen

Uit de channelingen blijkt regelmatig dat het vrouwelijke in onszelf niet alleen minder contact heeft met de Aardse problematiek, maar ook vaak de neiging heeft om zich ervan te distantiëren.

Hetzelfde zien we zich ook regelmatig afspelen in relaties tussen mannen en vrouwen.
 

Als het vrouwelijke zich distantieert van de problematiek, voelt het mannelijke zich begrijpelijkerwijs in de steek gelaten.

Dat het mannelijke meer op de problematiek gericht is en het vrouwelijke juist de neiging heeft er zich van te distantiëren heeft een diepere achtergrond. Het mannelijke vertegenwoordigt het doen, het gaan en daarmee het ontwikkelen, terwijl het vrouwelijke het zijn, het gevoelsmatige en intuïtieve vertegenwoordigt.

In de kosmische nacht heeft het vrouwelijke intuïtief aangevoeld dat het onmogelijk was om de problematiek werkelijk op te lossen, terwijl het mannelijke het alsnog heeft geprobeerd.

Zo is er ook een splitsing ontstaan tussen het mannelijke en vrouwelijke. Deze splitsing werkte duidelijk wederzijds verzwakkend en diende daardoor tegelijkertijd het doel van de kosmische nacht, namelijk trillingsverlaging waardoor we ons steeds verder met de materie konden verbinden.
 

Bijzonder is dat de problematiek door het Goddelijk Licht alleen opgelost kan worden nadat we met behulp van het Goddelijk Licht de eenheid tussen de tegenovergestelde aspecten herstellen. 

Herstel van de eenheid en samenwerking tussen het mannelijke en vrouwelijke is dan ook essentieel tijdens de kosmische dag.

 

Sexualiteit

Eén van de gevoelsaspecten die in de kosmische nacht onderdrukt zijn, is sexualiteit. 
 

Hoewel eigenlijk elk mens is voortgekomen uit een geslachtsgemeenschap mocht sexualiteit in de kosmische nacht niet werkelijk bestaan. Het werd verdoezeld, het hoorde niet, dat deed je alleen stiekem in het donker. Het is nog niet eens zolang geleden dat gehuwden elkaar nooit naakt zagen. 
 

Logisch want wat is er nu Goddelijker op Aarde dan sexualiteit, maar omdat we ons steeds meer met de materie moesten verbinden, mocht het Goddelijke aspect van de sexualiteit niet de waarde toegekend worden die het heeft.

 

Beschadigd

In de kosmische nacht zijn veel vrouwen beschadigd in hun sexualiteit.

De weg de materie in was een zware weg waarbij, zoals al gezegd, het mannelijke het voortouw moest nemen en het vrouwelijke vaak de neiging had om zich van de problemen te distantiëren die het mannelijke op deze weg tegenkwam. Het mannelijke/de man voelde zich hierdoor logischerwijs in de steek gelaten door het vrouwelijke/de vrouw.

 

In het diepe contact tussen het mannelijke en het vrouwelijke tijdens sexualiteit, werd het vrouwelijke dieper in contact gebracht met de Aardse problematiek van het mannelijke. Omdat het niet haar primaire taak was deze problematiek op te lossen, had zij de neiging zich van deze problematiek en daarmee ook van het mannelijke af te sluiten. Hierdoor voelde het mannelijke zich nog meer in de steek gelaten.

 

Dit leidde vaak tot woede van het mannelijke op het vrouwelijke en omdat het vrouwelijke ook het Hemelse vertegenwoordigt, ook op het Goddelijke. 

Tijdens de sexualiteit kwam deze vaak onbewuste woede meer naar de oppervlakte omdat dan het mannelijke en vrouwelijke elkaar het diepst raken. Dit heeft geresulteerd in sexueel geweld en verkrachtingen. 

 

Vaak werden de diepe gevoelens waardoor het vrouwelijke zich afsloot en het mannelijke gevoelens van boosheid kreeg, niet uitgesproken. Door de intimiteit tijdens sexualiteit werken onuitgesproken gevoelens heel diep door in het systeem van de ander en geven een blijvend verzwakkend effect.

 

Polariteiten overstijgen

In de kosmische dag is het de bedoeling dat sexualiteit onderling versterkend werkt.

Sexualiteit geeft de mogelijkheid om het mannelijk en het vrouwelijk aspect met elkaar te verenigen en zo de polariteiten te overstijgen.
 

Sexualiteit is daarmee iets heiligs. Als we bewust streven naar de eenheid tussen het mannelijke en vrouwelijke, heeft sexualiteit de mogelijkheid in zich ons te helpen met onze opdracht in de kosmische dag, het weer contact maken met het Goddelijke in verbinding blijvend met de materie.

 

Samenwerken

Essentieel bij het samenwerken tussen het mannelijke en vrouwelijke is dat het de bedoeling is dat we weer contact gaan maken met het Goddelijke, terwijl we in verbinding blijven met de materie.

Deze opdracht kan alleen gerealiseerd worden als het mannelijke en vrouwelijke als eenheid met elkaar samenwerken. 
 

Als vertegenwoordigster van het Hemelse kan het vrouwelijke in deze samenwerking contact maken met het Goddelijke en kan het mannelijke, met zijn van nature meer op de Aarde gerichte trillingsgetal, de verbinding met de Aarde, de materie in stand houden.
 

Het beeld dat daarbij ontstaat is dat van de vrouw op schouders van man waarbij de man de vrouw van binnenuit ondersteunt en het vrouwelijke het mannelijke voedt.

 

Verankering in het vrouwelijke

In de kosmische nacht was het vrouwelijke verankerd in het mannelijke. Het vrouwelijke aardde via het mannelijke.
 

Op zondag 13 mei 2012 is deze verankering veranderd en sindsdien is het mannelijke verankerd in het vrouwelijke. Het mannelijke aardt dus nu via het vrouwelijke.
 

Deze verandering in verankering geeft aan dat het hoofddoel van de kosmische dag is om ons weer te verbinden met het Goddelijke, gelukkig wel in een prachtig en onderling versterkend samenwerkingsverband tussen het vrouwelijke en het mannelijke.