Neutralisatie Verbinding bedrijf

De Neutralisatie Verbinding bedrijf is een blijvende verbinding, die je bedrijf beschermt tegen alle verzwakkende omgevingsstraling, zodat de werksfeer en de bedrijfsresultaten kunnen verbeteren.
Uniek van de Neutralisatie Verbinding bedrijf is dat elke werknemer ook buiten het bedrijf, bijvoorbeeld op een zakenreis, volledig beschermd is tegen straling.

Je bedrijf

Je kunt het beste functioneren als je geconcentreerd en ontspannen bent. Het is duidelijk dat stress creativiteit blokkeert.

In een omgeving die geneutraliseerd is, verloopt communicatie beter en daalt het ziekteverzuim. Dit laatste is onder andere gebleken uit een uitgebreid ziekteverzuimonderzoek (zie hieronder).
Neutralisatie van een bedrijf leidt tot een beter concentratievermogen van de werknemers, waardoor bedrijfsresultaten omhoog kunnen gaan.

Moderne kantoorpanden

De meeste bedrijfsgebouwen zijn gebouwd om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Het is zelden zo dat ze ontworpen zijn om de werknemers optimaal te ondersteunen in hun welzijn.
Dat heeft tot gevolg dat het slecht gesteld is met de kwaliteit van de energie in veel bedrijfsgebouwen. Dit heeft grote invloed op het functioneren van de werknemers.

Verzwakkende omgevingsstraling

Grofweg kun je twee typen verzwakkende straling onderscheiden:

Straling van natuurlijke oorsprong, zoals aardstralen, wateraders en aardbreuklijnen en technische straling, zoals elektromagnetische straling.
 

Natuurlijke straling is nog te vermijden door vóór het bouwen de plek energetisch te onderzoeken.
De meeste technische straling is echter niet te vermijden.

Bovendien neemt de ethervervuiling met deze straling in een enorm tempo toe. In 1990 was de technische stralingsdruk in sommige stedelijke gebieden 180 tot 200 maal zo groot als het van nature aanwezige stralingsniveau.
In 2004 was volgens de literatuur de kunstmatige straling zelfs al vele miljoenen maal sterker dan het natuurlijke achtergrondveld. Deze ontwikkeling heeft zich in de afgelopen jaren doorgezet, de kunstmatige straling neemt ieder jaar vele malen toe.

Door deze stralingsdruk verzwakt het lichaamsgestel waardoor zwakke punten in ons lichaamsgestel gaan opspelen.

Alle verzwakkende natuurlijke en onnatuurlijke straling, waar die ook vandaan komt, wordt door de Neutralisatie Verbinding bedrijf op kwalitatief niveau getransmuteerd. De straling wordt daardoor versterkend in plaats van verzwakkend.

Bedrijf en terrein geneutraliseerd

De standaard Neutralisatie Verbinding bedrijf bestrijkt een oppervlakte van 26 x 26 meter.

Als je bedrijf en terrein niet binnen deze standaard maat van 26 bij 26 meter vallen, kun je de maatwerk Neutralisatie Verbinding bedrijf aanvragen.
Hierbij kun je kiezen tussen de neutralisatie van een rechthoekig oppervlak of een vorm die exact de contouren van je huis en tuin volgt. Exact maatwerk kan dus geleverd worden.
Lees meer over de standaard en maatwerk Neutralisatie Verbinding bedrijf

Naast het neutraliseren van je bedrijf, is het ook mogelijk natuur- en landbouwgebieden te laten neutraliseren.

Resultaten

In een gecontroleerd en blind ziekteverzuimonderzoek met meer dan 600 proefpersonen is het ziekteverzuim in een bedrijf met ruim 30% gedaald, door de omgevingsstraling met een voorloper van de Neutralisatie Verbinding bedrijf te neutraliseren.
De Neutralisatie Verbinding bedrijf werkt vijf keer zo sterk als deze voorloper.

Dit resultaat maakt op pijnlijk overtuigende wijze duidelijk hoe ziekmakend een normale kantooromgeving dus kennelijk is.

Uit de praktijk is gebleken dat geneutraliseerde bedrijven vrijwel altijd tot een omzetverbetering komen.

Buiten het bedrijf beschermd

Uniek aan de Neutralisatie Verbinding bedrijf is dat elke werknemer ook buiten het bedrijf beschermd is tegen de verzwakkende invloed van straling.

Een kleine kopie van de lichtpiramide, die het bedrijf neutraliseert, blijft buiten het bedrijf om je heen. Binnen deze kleine persoonlijke piramide wordt alle verzwakkende omgevingsstraling geneutraliseerd. Het stukje Aarde onder het grondvlak van deze piramide wordt niet geneutraliseerd, omdat de kleine persoonlijke piramide continu met jou mee beweegt.

Deze kleine lichtpiramide heeft een grondvlak met zijden van 2,20 meter. Mensen die dicht bij je zijn, binnen het bereik van deze kleine piramide, profiteren ook tijdelijk mee.

Deze bescherming buiten het bedrijf geldt alleen niet voor plaatsen die je zelf kunt neutraliseren omdat ze van jou zijn, zoals je huis, je auto en je caravan. Je hebt de keuzemogelijkheid om deze ruimten te neutraliseren.
Als je voor een zakenreis in een hotel overnacht heb je die keuzemogelijkheid niet, waardoor je daar automatisch beschermd bent door de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Er zijn vijf andere Neutralisatie Verbindingen voor dit doel:
De Neutralisatie Verbinding huis, de Neutralisatie Verbinding werk, de Neutralisatie Verbinding auto, de Neutralisatie Verbinding motor en de Neutralisatie Verbinding caravan/tent.

Neutralisatie Verbinding bedrijf verhuist mee

Als het bedrijf verhuist, verhuist de Neutralisatie Verbinding bedrijf automatisch mee.
Breid je uit tot buiten het oppervlak van de Neutralisatie Verbinding, dan moeten de extra vierkante meters nog wel een aanvullende Neutralisatie Verbinding bedrijf hebben.

Levensmiddelen ook geneutraliseerd

Levensmiddelen zijn over het algemeen (energetisch) vervuild door de teeltwijze, milieuvervuiling en omgevingsstraling. Alleen al het scannen van levensmiddelen bij de kassa is een vorm van bestraling.

Door de Neutralisatie Verbinding bedrijf worden voedingsmiddelen in het bedrijf automatisch mee geneutraliseerd. Eventuele gifstoffen in de voeding zijn dan energetisch niet meer belastend. Dit geldt ook voor de voedingsmiddelen verwerkende industrie.

Leidingwater geneutraliseerd

Leiding- en flessenwater is energetisch vervuild door het reinigingsproces en omgevingsstraling. De chemicaliën waarmee leidingwater wordt gezuiverd laten een energetische afdruk in het water achter.
De Neutralisatie Verbinding bedrijf neutraliseert deze energetische vervuiling.
Leidingwater kan gevitaliseerd worden door de Water Optimalisatie Verbinding.

Edelstenen energetisch reinigen

Edelstenen raken op den duur vaak energetisch vervuild doordat ze energieën uit de omgeving absorberen. Soms vallen ze spontaan uit elkaar, ze worden dof en vaak gaan ze vervuilde energie ‘lekken’. Door de Neutralisatie Verbinding huis worden de stenen automatisch gereinigd en blijven ze vervolgens schoon en helder.

Dit is ook de manier om 'gestreste' edelstenen te behandelen. Stress bij stenen wordt veroorzaakt door de wijze waarop ze worden gewonnen. Bij commerciële winning worden vaak explosieven gebruikt. De schok van de explosie veroorzaakt diepe stress bij de steen.
Edelstenen kunnen ook gereinigd worden met behulp van de Vitalisatie Verbinding of de Kracht Verbinding.

Nieuwe stralingsbronnen

Alle Neutralisatie Verbindingen hebben het vermogen om zelfstandig een programmering toe te voegen om nieuwe stralingsvormen te neutraliseren.
Lukt dat een enkele keer niet, dan voegen wij, Bas en Marieke, de juiste programmering toe om deze nieuwe stralingsvorm te neutraliseren.
Lees meer: Nieuwe stralingsbronnen

Update van Benzoliet Octaëder naar Neutralisatie Verbinding bedrijf

Als je bedrijf al geneutraliseerd is met de Benzoliet Octaëder dan kun je deze neutralisatie een update geven naar de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Na activatie moet de Benzoliet Octaëder of de Benzoliet Octaëder 108 nog 30 dagen blijven staan om de Neutralisatie Verbinding update volledig te laten integreren.

Daarna kan de Benzoliet Octaëder of de Benzoliet Octaëder 108 doorgegeven worden of tweede hands verkocht worden. Ook de nieuwe eigenaar kan daarna voor een update kiezen en de Octaëder na een maand weer doorgeven of doorverkopen.

Let op: Zonder Benzoliet Octaëder of Benzoliet Octaëder 108 werkt de update naar de Neutralisatie Verbinding bedrijf niet.
Lees meer: Het aanvragen van een Update naar Verbinding

Aanvullende behandeling

De Materie Transmutatie behandeling werkt aanvullend op de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Materie Transmutatiegave, die je door de Materie Transmutatie behandeling ontvangt, geeft je de mogelijkheid om specifieke stoffen en materialen op energieniveau te verzachten en energetisch beter te laten aansluiten bij de mens.

Met behulp van de Materie Transmutatiegave kun je jouw persoonlijke leefomgeving zo veranderen dat de natuurlijke frequenties van de 'levende natuur' in jouw huis beter voelbaar worden.

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.

Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Neutralisatie Verbinding bedrijf invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Neutralisatie Verbinding bedrijf of de update naar de Neutralisatie Verbinding bedrijf aanvragen met behulp van de aanvraagprocedure. Bij de aanvraag van de Neutralisatie Verbinding bedrijf kun je kiezen tussen standaard of maatwerk.
Lees meer als je meerdere Verbindingen tegelijkertijd wilt aanvragen.


Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Marieke door een e-mail te sturen naar basmarieke@wholismproject.nl.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding of update naar deze Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding of update.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding of update activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Neutralisatie Verbinding bedrijf nu.’ Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding of update zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In je profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) je bestelling en de Verbindingen of updates die je al hebt ontvangen.

Prijs Neutralisatie Verbinding bedrijf

Standaard 26 m bij 26 m € 340,-
Maatwerk t/m 1000 m²
> 1000 m²
€ 0,50 per m²,   met een minimumprijs van € 380,-*
€ 0,125 per m², met een minimumprijs van € 540,-**

 

* De genoemde minimumprijzen zijn inclusief € 40,- extra kosten voor het maatwerk.
**** Bij een terrein van meer dan 1000 m² betaal je: 
   
€ 540,- (= 1000 m² x € 0,50 + € 40,- maatwerk) voor de eerste 1000 m² + 
   
€ 0,125 per m² voor de extra vierkante meters boven 1000 m².


De exacte prijs voor jouw maatwerk Neutralisatie Verbinding bedrijf ontvang je na de aanvraag.

Prijs update naar de Neutralisatie Verbinding bedrijf

Hiermee geef je jouw neutralisatie met de Benzoliet Octaëder of de Benzoliet Octaëder 108 een update naar de Neutralisatie Verbinding bedrijf.
De Benzoliet Octaëder 108, die een oppervlak van 108 bij 108 meter neutraliseert, is de grotere uitvoering van de ‘gewone’ Benzoliet Octaëder.

Standaard update
Benzoliet Octaëder        ⟶ update naar Neutralisatie Verbinding bedrijf: 26 bij 26 m:     € 170,-

Benzoliet Octaëder 108 ⟶ update naar Neutralisatie Verbinding bedrijf: 108 bij 108 m: € 915,-

Maatwerk update
Als je het standaard oppervlak van 26 bij 26 meter of 108 bij 108 meter wilt uitbreiden met extra m², dan betaal je voor deze uitbreiding de gebruikelijke m² prijzen van de Neutralisatie Verbinding bedrijf + € 40,- voor het maatwerk.

Na je aanvraag ontvang je een offerte met een prijsopgave voor de maatwerk update naar Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.
In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.

Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelsprijs van € 20,-
Buiten Nederland geldt € 10,- + de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmarieke@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het bestelnummer of factuurnummer.