Reset behandeling

Als alle blokkaden al opgelost zijn maar de klachten blijven bestaan dan kunnen daar diepe innerlijke wilsbesluiten achter zitten die herzien moeten worden. 

De Reset behandeling kan je dan helpen met het herzien van deze wilsbesluiten.

 

Wilsbesluiten herzien

Het is niet gemakkelijk om een diep genomen innerlijk wilsbesluit zelf te herzien, er zit vaak een diepe weigering achter om bijvoorbeeld emoties te tonen. Zo’n weigering is ontstaan door een diepgaande negatieve ervaring op het moment dat je ooit een emotie liet zien.
 

Je kunt zo’n diepe weigering zelf pas herzien als je in een vergelijkbare pijnlijke situatie zou komen en dan de tegenwoordigheid van geest hebt om het ooit op dat diepe niveau genomen wilsbesluit weer te herzien.

 

De diepe weigering kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met de keuze voor twee verschillende ontwikkelingswegen. Vanuit een innerlijke overtuiging kun je er zeer beslist voor kiezen om een bepaalde ontwikkeling niet door te maken, terwijl juist die ontwikkeling jou wel verder had kunnen helpen in het volbrengen van een van jouw levensopdrachten.
 

Ook hierbij is het zelf herzien van deze ontwikkelingskeuze niet eenvoudig. Je zou je bewust moeten worden van je innerlijke overtuiging en vervolgens de hele weg terug moeten tot de ‘afslag’ waar je de voor onjuiste keuze hebt gemaakt en die moeten herzien.

 

Ontladen en schoonspoelen

Door een dergelijk vanuit pijn of een innerlijke weigering genomen wilsbesluit blokkeer je dus de voor jou juiste ontwikkeling of sluit je het uiten van bepaalde emoties af. 
 

Achter zo’n blokkade hoopt zich allerlei energetisch vuil op. 

Door de Reset behandeling komt dit ‘vuil’ los. De Reset behandeling helpt je zo om je  te ontladen en schoon te spoelen.

 

Tandvlees- en wortelkanaalontstekingen

Deze innerlijke wilsbesluiten uiten zich vaak in tandvlees- en wortelkanaalontstekingen, waarvan bekend is dat zij moeilijk te genezen zijn. Zelfs antibiotica kuren helpen lang niet altijd de ontsteking op te lossen.
 

Omdat de Reset behandeling de geestelijke achtergrond van deze ontstekingen helpt op te lossen, worden deze ontstekingen gemakkelijker te behandelen en gaan soms uit zichzelf over.

 

Goddelijk Licht

De Reset behandeling werkt met behulp van Goddelijk Licht.

 

Drie niveaus

De Reset behandeling kun je op drie niveaus ontvangen, het eenheidsniveau, het wezensniveau of het zielsniveau.

Je ontvangt de Reset behandeling op het niveau waar jouw wilsbesluit oorspronkelijk is genomen:

  • Als jouw wilsbesluit op eenheidsniveau is genomen, manifesteert de problematiek daarvan zich ook op wezensniveau en op zielsniveau. Door het wilsbesluit op eenheidsniveau te herzien, wordt het ook op wezens- en zielsniveau herzien.
  • Als jouw wilsbesluit op wezensniveau is genomen, manifesteert het zich ook op zielsniveau. De Reset behandeling op wezensniveau, herziet jouw wilsbesluit dan op beide niveaus.
  • Als jouw wilsbesluit op zielenniveau is genomen, dan hoef je het alleen op dit niveau te herzien. 


Het is mogelijk dat je meerdere verschillende wilsbesluiten hebt genomen die herzien moeten worden. Als deze wilsbesluiten allemaal op hetzelfde niveau genomen zijn dan volstaat één Reset behandeling.
Zijn er verschillende wilsbesluiten op meerdere niveaus genomen dan moet voor elk niveau apart een Reset behandeling ontvangen worden.Meer informatie over deze niveaus vind je in het artikel ‘Zes creatieniveaus’.

Traject

De Reset behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Reset behandeling bedraagt € 60,- per niveau.


Een ervaring


Warm kacheltje in mijn buik

‘Ik merk sinds een paar dagen een warm kacheltje branden in mijn buik, erg prettig gevoel. Het zorgt er ook voor dat ik dieper in mijn buik kan zitten (aanwezig zijn). Ook mijn hartchakra is erg warm, opmerkelijk en fijn.

Nog een ander opvallend ding is dat ik heel vaak zachte tintelingen over mijn hoofd voel gaan en in mijn gezicht maar ook rug en voeten.’
Rob K, Opmeer