Innerlijke Spiegel behandeling

Er bestaan grote verschillen hoe mensen op onze behandelingen of behandelingen op proef reageren. De ene bereikt veel meer met één en dezelfde behandeling dan de ander.
 

Sommige mensen reageren zelfs op de ene behandeling (op proef) uitstekend maar op een andere behandeling veel minder, terwijl er geen twijfel over bestaat dat de juiste behandeling geselecteerd is.
 

De reden hiervan is dat onze behandelingen een weg vrij maken, maar dat je die weg vervolgens nog wel zelf moet gaan. 

De achterliggende reden van het gebrek aan motivatie om deze weg te gaan wordt zichtbaar gemaakt met de Innerlijke Spiegel behandeling.

 

Ziektewinst

Er zijn verschillende achterliggende redenen voor het gebrek aan motivatie om de weg die een behandeling vrijmaakt, te gaan.
 

Als je ziek bent, ontvang je meer aandacht, zorg en liefde. Je hoeft tijdelijk niet te werken. Je hebt dus een verminderde verantwoordelijkheid en er wordt minder van je verwacht en vereist.

Ziekte kan ook een uitweg, een vlucht vormen voor dingen waarvoor je je niet in staat voelt om die zelf te regelen.
 

Maar uiteindelijk is de achterliggende reden voor het gebrek aan motivatie om de weg die een behandeling vrijmaakt te gaan, terug te voeren op angst. Angst voor jezelf, voor wat er in je leeft.

 

Bewustwording

Het bewust worden van de redenen waardoor je niet of onvoldoende reageert op een behandeling (op proef) is vaak al voldoende om daarna wel op een behandeling (op proef) te reageren.

Mocht deze bewustwording nog niet voldoende zijn dan kun je eerst specifiek aan de achterliggende reden van het niet of onvoldoende reageren werken. Als je daarbij hulp nodig hebt, stuur dan een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl.
 

Als je de Innerlijke Spiegel behandeling hebt aangevraagd omdat je niet reageerde op een behandeling op proef, mag je dezelfde behandeling op proef daarna nog eenmaal ervaren. 

 

Innerlijke Spiegel behandeling vaker ontvangen

Omdat de Innerlijke Spiegel behandeling je niet in een ontwikkeling brengt, maar je alleen bewust maakt van de redenen waarom je niet of onvoldoende op een behandeling (op proef) reageert, mag je deze behandeling net zo vaak als nodig is ontvangen.

 

Traject

De Innerlijke Spiegel behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

 

Waarde

De waarde van de Innerlijke Spiegel behandeling bedraagt € 40,-.