Uitlijn behandeling

De Uitlijn behandeling zorgt ervoor dat de verschillende niveaus waaruit wij zijn opgebouwd in lijn met elkaar gebracht worden. Bij ongeveer twee procent van alle mensen is dat niet het geval.

 

Zes creatieniveaus

Wij zijn ‘opgebouwd’ uit de volgende zes niveaus: het scheppings-, het eenheids-, het wezens- en het zielen-, het persoonlijkheids- en incarnatieniveau.
 

Om goed te kunnen functioneren moeten deze niveaus op elkaar afgestemd zijn. Bij ongeveer twee procent van alle mensen is dat niet voldoende het geval, waardoor de aansturing vanuit de verschillende niveaus niet eenduidig is.

Als dat het geval is kan dat je lam leggen, je kunt nu eenmaal niet tegelijkertijd voor- en achteruit rijden.

Lees meer over de zes creatieniveaus


Traject

De Uitlijn behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Uitlijn behandeling bedraagt € 70,-.


Een ervaring


Vreugde in mijn werk nam weer toe

‘Ik voelde me steviger en minder moe. Helder en rustig in mijn hoofd. Mijn vreugde in mijn werk nam weer toe en ik heb goede en soms grote stappen gezet op allerlei gebied.
Ook in mijn werk merk ik hoe mijn eigen proces van de afgelopen jaren begint door te werken. Ik ervaar meer gemak en diep contact met mijn cliënten.