Relatie Transmutatie Channeling
op persoonlijkheidsniveau

Een Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau is een Transmutatie Channeling om relatieproblematiek op te lossen die op het persoonlijkheidsniveau is ontstaan. 

 

Relatieproblematiek op persoonlijkheidsniveau kan alleen ontstaan als er sprake is van een relatie waarin sexueel contact heeft plaatsgevonden. 

Door de diepgaande verbinding van sexueel contact kunnen ook onderdrukte en tegenstrijdige gevoelens overgedragen worden die jou raken in de thema’s van jouw levensopdracht, waardoor een blokkade op persoonlijkheidsniveau ontstaat.

Deze blokkades maken het je moeilijker om je levensopdracht te verwezenlijken en gaan tussen jou en je partner in staan.
 


Als er kinderen zijn, spiegelen zij deze relatieproblematiek. Zij krijgen deze blokkades al tijdens hun conceptie mee. Zij komen hierdoor in hun eigen relaties vaak dezelfde relatieproblematiek tegen als die van hun biologische ouders.

 

Resultaten

Relatie Transmutatie Channelingen op persoonlijkheidsniveau lossen voor jou en je partner de blokkades op persoonlijkheidsniveau op die ontstaan zijn in jullie relatie. 

Jullie komen daardoor beiden meer in de stroom van jullie levensopdracht en jullie relatie zal zich verder kunnen verdiepen, doordat je je meer kunt openen naar elkaar.

 

Als jullie samen kinderen hebben, zullen zij hierdoor de spiegeling van jullie relatieproblematiek op persoonlijkheidsniveau ook kunnen loslaten en kunnen zij zich in grotere vrijheid ontwikkelen.

 

Persoonlijkheidsniveau

Elk leven word je geboren met een andere persoonlijkheid, die zo opgebouwd is dat je daardoor je levensopdracht(en) het beste kunt verwezenlijken. De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van jouw zielen-, wezens-, eenheids- en scheppingsplanniveau. Elke persoonlijkheid is dan ook uniek en herhaalt zich niet meer. 
 

Door het verwezenlijken van je levensopdracht(en) kan jouw ziel zich verder ontwikkelen. Je levensopdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit de innerlijke ontwikkeling van overgave, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid nemen, opkomen voor jezelf etc etc.

 

Als iets jou raakt op persoonlijkheidsniveau, dan raakt het je op het niveau van je levensopdracht(en). De blokkades en/of belemmeringen op persoonlijkheidsniveau die daardoor ontstaan, maken het je moeilijker om je levensopdrachten te verwezenlijken.

 

Sexueel contact

Tijdens sexueel contact maak je zo’n diepe verbinding met elkaar, dat daardoor blokkades op het persoonlijkheidsniveau kunnen ontstaan, die het verwezenlijken van je levensopdracht in de weg staan. 
 

Deze blokkades kunnen ontstaan wanneer er in de relatie of tijdens de gemeenschap tegenstrijdige, onuitgesproken of onderdrukte gevoelens voor elkaar zijn, die niet overeenkomen met de diepgaande verbinding van sexueel contact. 

Als deze onuitgesproken of onderdrukte gevoelens jou raken in jouw levensopdracht, kan daardoor een blokkade op het persoonlijkheidsniveau ontstaan.

 

Relatie Transmutatie Channelingen op persoonlijkheidsniveau zijn dus alleen aangewezen voor relaties waarbij ook sprake is (geweest) van sexueel contact. 
Er kunnen overigens alleen blokkades op persoonlijkheidsniveau ontstaan bij vaginale of anale sex en niet bij orale sex.

 

Onderdrukte en tegenstrijdige gevoelens 

Vrijwel iedereen heeft gevoelens die hij of zij liever niet onder ogen ziet en daardoor verdringt, om ze maar niet te hoeven voelen.


Ook in een relatie kan het regelmatig voorkomen dat je je werkelijke en diepste gevoelens verdringt, omdat ze voor jouw gevoel niet passen in het ideaalbeeld van een liefdesrelatie. Gevoelens zoals pijn, teleurstelling, minachting of woede worden daarom niet geuit of zelfs verdrongen. Het voelt dan veiliger voor jezelf en voor het behoud van je relatie om deze gevoelens te verdringen, dus niet tot je bewustzijn door te laten dringen. 

 

Deze gevoelens werken echter op een diep niveau toch door in de relatie en worden overdragen tijdens sexueel contact. De discrepantie tussen de schijn en de werkelijkheid van een relatie is daardoor vaak schrijnend groot en uitermate pijnlijk. 

 

In het artikel ‘Blokkades op het persoonlijkheidsniveau’ worden een aantal voorbeelden van onuitgesproken gevoelens gegeven die blokkades op het persoonlijkheidsniveau hebben laten ontstaan.

 

Relatie Transmutatie Channelingen op persoonlijkheidsniveau helpen beide partners om hun eigen innerlijke tegenstrijdigheden op te lossen die de oorzaak zijn van hun relatie problematiek op persoonlijkheidsniveau. 
Door het oplossen van deze tegenstrijdigheden hoef je deze innerlijke strijd niet meer op je partner te projecteren en kan alles in jou en in je relatie weer beter gaan stromen.

 

Spiegeling door kinderen

Als je kinderen hebt, dan spiegelen ze deze relatieproblematiek gezamenlijk. 

Kinderen krijgen deze spiegelstukken al tijdens hun conceptie mee en spiegelen daarom alleen hun biologische ouders.
 De kinderen laten jullie zien welke gevoelens jullie in jullie relatie liever niet onder ogen zien. 

 

Ze kunnen deze relatie-thema’s op twee verschillende manieren spiegelen:

Zij kunnen de relatie van hun ouders spiegelen met hetzelfde gedrag of juist door het tegenovergestelde te doen. Dat kan van kind tot kind verschillen. 

Ook kun je als kind je ouders eerst op een gelijke wijze spiegelen en later in je leven omgekeerd.

 

Ook als ouders uit elkaar of overleden zijn, blijven deze spiegelstukken van de ouderrelatie een rol spelen.

 

Met behulp van vier tot zes Relatie Transmutatie Channelingen op persoonlijkheidsniveau help je dus niet alleen jezelf en je eigen relatie, maar bevrijd je je kinderen ook van deze spiegelende rol.

 

Adoptiekinderen

Adoptie kinderen zullen de relatie van jou en je partner niet spiegelen. Adoptiekinderen spiegelen hun biologische ouders, omdat zij deze relatie-spiegelstukken al bij hun conceptie meekrijgen.
Als je adoptiekinderen hebt, kunnen zij de spiegeling van de relatieproblematiek van hun biologische ouders loslaten met behulp van de Ouderrelatie behandeling of een serie Ouderrelatie Transmutatie Channelingen.

 

Ongewenst sexueel contact

De blokkades op persoonlijkheidsniveau die ontstaan door incest of verkrachting, kunnen opgelost worden met behulp van een of meerdere Deel Relatie Transmutatie Channelingen op persoonlijkheidsniveau

Hiermee los je aan jouw kant de blokkades op die ontstaan zijn door het sexueel contact en kun je je ook beter losmaken van de persoon met wie jij het ongewenst sexueel contact hebt gehad.

 

Een andere mogelijkheid is de Persoonlijkheidsbehandeling. Deze behandeling werkt nog breder en lost alle blokkades op die ontstaan zijn tijdens al jouw relaties en ontmoetingen in je leven waarin sexueel contact heeft plaatsgevonden.

Daarnaast lost de Persoonlijkheidsbehandeling ook de belemmeringen op die kunnen ontstaan tijdens zwangerschap en de belemmeringen in het verwezenlijken van je levensopdracht die ontstaan zijn door gebeurtenissen in jouw leven die je hebben geraakt tot in jouw levensopdracht.

 

Aantal thema’s

Er ontstaan in langdurige relaties met sexueel contact meestal vier tot zes thema’s waaraan gewerkt kan worden.

Bij elke Relatie Transmutatie Channeling kan er één thema, één probleem aan bod komen. 

Meestal gaat het hierbij om gevoelens die je voor jezelf hebt verdrongen, die je liever niet onder ogen ziet.

Een Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau helpt je om tegenstrijdige gevoelens in jezelf te integreren en blokkades op te lossen, waardoor je je meer in heelheid en waarheid kunt zijn in jezelf en in je relatie.

 

Hoe gaat het in z'n werk?

Bij een Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau verbinden we ons met jullie relatie-thema en gaan vervolgens voor jullie door dit probleem. Hierbij kunnen bijvoorbeeld jullie gevoelens voor elkaar of gebeurtenissen uit jullie leven naar voren komen. 
 


Voor ons is het elke keer weer bijzonder om tijdens een Transmutatie Channeling de gevoelens en gewaarwordingen van anderen in ons systeem te kunnen voelen.
 Hierbij transmuteren we de gevoelens die we tegenkomen, zoals pijn, angst, verdriet en boosheid waardoor we steeds een stapje dieper kunnen gaan.Zo ontstaat tijdens de Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau een reis door jullie beider systemen, waarbij verschillende oorzaken voor jullie relatieproblematiek achterhaald en getransmuteerd worden. Hierbij wordt alles getransmuteerd voor zover dat kan en mag. Zo banen we een pad door jullie relatieproblematiek heen, gaan er als het ware voor jullie doorheen.
 


Als zich tijdens de Transmutatie Channeling meerdere mogelijkheden voordoen om verder te gaan dan testen we met behulp van de kinesiologische armtest welke richting op dat moment de beste is.
 


De Transmutatie Channeling gebeurt op afstand. De channeling wordt opgenomen met een digitale voice recorder en wordt per e-mail naar je toegestuurd zodat je die in rust kunt afluisteren.

Lees meer over hoe een Transmutatie Channeling in z'n werk gaat.


Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

 

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

 

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

 

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

De integratietijd van een Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau is twee maanden.
Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling twee maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mogen na een maand een aantal andere Transmutatie Channelingen ontvangen worden. Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet. 
 

De enige uitzonderingen zijn de Scheppingsplan Transmutatie Channeling en Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling, de Familie Transmutatie Channelingen, de (Deel) Relatie Transmutatie Channelingen op persoonlijkheidsniveau en de Ouderrelatie Transmutatie Channeling of een volgende Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau. Deze mogen pas ontvangen worden als de integratietijd van de voorgaande behandeling voorbij is.

 

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

 

Uitwerkingstijd


De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van een Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau is negen maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

 

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.


Stuur ons ook -als wij die nog niet hebben- een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

 

Kosten

Een Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau kost €60,-.

 


Verwante behandelingen

 

Deel Relatie Transmutatie Channelingen op persoonlijkheidsniveau

Als je (ex) Partner er niet voor kiest om de Relatie Transmutatie Channeling(en) op persoonlijkheidsniveau te ontvangen, kun je wel jouw eigen kant van jullie relatie problematiek op persoonlijkheidsniveau oplossen met de Deel Relatie Transmutatie Channeling(en) op persoonlijkheidsniveau

Jullie kinderen kunnen daardoor jouw kant van de spiegeling van jullie relatieproblematiek loslaten. De relatieproblematiek van je partner blijft nog wel bestaan, waardoor jullie kinderen zijn / haar kant van deze problematiek blijven spiegelen.


Als een van jullie kinderen de Ouderrelatie behandeling voor zichzelf aanvraagt, kan dit kind en ook de eventuele andere kinderen uit jullie relatie de gehele spiegeling van jullie relatie problematiek loslaten, dus ook die van je (ex)partner.

 

Persoonlijkheidsbehandeling


In plaats van de Relatie Transmutatie Channeling(en) op persoonlijkheidsniveau, zouden jij en je partner ook beiden kunnen kiezen voor de nog breder werkende Persoonlijkheidsbehandeling:
 

  • De Persoonlijkheidsbehandeling lost niet alleen jouw blokkades op persoonlijkheidsniveau op die ontstaan zijn in één enkele relatie, maar ook die van alle andere relaties en ontmoetingen waarin sexueel contact heeft plaatsgevonden.
  • De Persoonlijkheidsbehandeling lost ook de blokkades op die ontstaan zijn als je ooit incest of een verkrachting hebt meegemaakt.
  • De Persoonlijkheidsbehandeling lost ook de belemmeringen op in het verwezenlijken van je levensopdracht, die je als moeder tijdens een zwagerschap kunt krijgen als de levensopdracht van je kind niet strookt met jouw eigen levensopdracht. 

    Deze belemmeringen kunnen ook ontstaan tijdens een kortstondige zwangerschap die voortijdig is afgebroken. Dit is zelfs mogelijk zonder dat je je bewust was van deze zwangerschap.
  • De Persoonlijkheidsbehandeling lost ook de belemmeringen in het verwezenlijken van de levensopdracht op, die ontstaan door dubbele boodschappen die jou diep raken in je levensopdracht.
 Een dubbele boodschap wordt heel positief gebracht waardoor je je ervoor openstelt. De verborgen negatieve bedoeling komt daardoor heel diep bij je binnen. Als deze boodschap jou raakt in je levensopdracht, kan dat een belemmering in het verwezenlijken daarvan veroorzaken.

 

Ouderrelatie behandeling of Ouderrelatie Transmutatie Channeling


Als je als (volwassen) kind de spiegeling van de relatieproblematiek van je biologische ouders wilt loslaten, kan dat op twee manieren:
 

  • Je ouders lossen beiden hun relatieproblematiek op met behulp van Relatie Transmutatie Channelingen op persoonlijkheidsniveau of door ieder de Persoonlijkheidsbehandeling aan te vragen. Hierdoor kunnen jij en je eventuele broers en zusters de spiegeling van hun relatieproblematiek loslaten.
  • Als je ouders dat niet (allebei) doen, kun je als kind de spiegeling van hun relatieproblematiek volledig loslaten door voor jezelf de Ouderrelatie behandeling of een serie Ouderrelatie Transmutatie Channelingen aan te vragen. Zodra één van de kinderen deze behandeling(en) heeft ontvangen, zullen de eventuele broers en zusters de spiegeling van deze relatieproblematiek ook loslaten.

 

Relatie Transmutatie Channeling op andere niveaus

Een Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau transmuteert de blokkades op persoonlijkheidsniveau die ontstaan zijn door overdracht van tegenstrijdige gevoelens tijdens sexueel contact.
 

Relatie Transmutatie Channelingen die op andere niveaus worden uitgevoerd, zijn bedoeld voor alle andere relatieproblemen binnen je huidige of vorige relatie. 
Relatie Transmutatie Channelingen kunnen bijvoorbeeld ook toegepast worden voor de relatie met je kind, je (tweeling)broer of zus of je zakenrelatie. 

Het is ook mogelijk om een Relatie Transmutatie Channeling aan te vragen voor het loslaten van een vorige of overleden partner.

 

Lees meer over:


De Transmutatie Channeling


De Doel Transmutatie Channeling, waarmee je de innerlijke blokkades oplost die tussen jou en je doel in staan.


De Speerpunt Transmutatie Channeling, voor het oplossen van het probleem dat jouw hele leven beheerst.


De Kern Probleem Transmutatie Channeling, voor het oplossen van een probleem waar je maar niet door heen komt.


De Familie Transmutatie Channeling, waarmee je familiepatronen en familiedynamiek kunt oplossen.