Verschillende reacties op een behandeling

Het is opvallend hoe verschillend mensen kunnen reageren op een behandeling.
Daarbij spelen een aantal factoren een rol.

  • Je verwachting
  • Je wil om aan je eigen ontwikkeling te werken
  • De hoeveelheid angst waarmee je op ontwikkelingsprocessen reageert

Je verwachting

We zijn in deze maatschappij gewend geraakt aan de werkwijze van de reguliere geneeskunde. Je hebt hoofdpijn, je neemt een pijnstiller en dan verdwijnt de hoofdpijn binnen een aantal minuten en zo niet dan neem je nog een extra pijnstiller.

Als mensen met deze verwachting aan een van onze behandelingen beginnen dan zijn ze vrijwel altijd teleurgesteld. Puur omdat zij de verwachting hebben dat zij binnen hele korte tijd door onze behandeling van hun klachten afkomen.

Uit deze verwachting blijkt ook dat zij de tekst over de behandeling niet of nauwelijks gelezen hebben. In elke tekst over een behandeling staat de integratie- en uitwerkingstijd vermeld, waarbij de uitwerkingstijd de tijd is waarbinnen je de resultaten mag verwachten.

Wellicht gaat hier de vergelijking op dat de bijsluiter van een medicijn ook vrijwel nooit gelezen wordt. Dat bijsluiters door de meesten niet gelezen worden, zit een mentaliteit achter. Een mentaliteit waarbij je ervan uitgaat dat een ander beter voor jou weet wat er moet gebeuren dan jijzelf. Het is een vorm van eigen verantwoordelijkheid uit handen geven.

De werking van onze behandelingen

Onze behandelingen werken op een hele andere manier dan de reguliere geneeskunde.

Zij onderdrukken symptomen nooit, maar helpen om de diepere geestelijke oorzaken van symptomen op te lossen, waarna vrijwel altijd de symptomen uit zichzelf verdwijnen. Symptomen worden daarbij gezien als bakens die aangeven wat er op een dieper niveau in ons systeem niet volledig functioneert, niet in stroming is.

Onze behandelingen helpen je om weer in de stroom van het leven te komen. Je bent vanuit een onbewuste angst ooit niet meegegaan met die stroom, met de uitdaging die het leven je gesteld heeft en bent toen uit de stroom geraakt en aan de kant van de stroom terecht gekomen.

Het leven toont je dat met symptomen, wat dat betreft is er geen nauwkeuriger barometer dan ons eigen menselijke systeem. Elke kleine afwijking van jouw pad uit zich al in een symptoom, bijvoorbeeld een kuchje terwijl je niet verkouden bent.

Als je op een bepaald punt uit de stroom van het leven bent geraakt, dan heb je een bepaalde weg gevolgd naar de zijkant van de stroom. Om weer in de stroom van het leven te komen, moet je dezelfde weg terug volgen.

Dat is waar onze behandelingen je mee helpen. Zij tonen je de terugweg weer en maken die weg waar nodig weer vrij. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om vervolgens deze terugweg naar het midden van de stroom van het leven zelf te gaan.

Je wil om aan je eigen ontwikkeling te werken

Om weer in de stroom van jouw leven te raken, moet je dus de weg terug volgen. Dat betekent dat je dezelfde angsten, pijn en andere barrières tegenkomt die je ooit op de ‘heenweg’ bent tegengekomen.

Je wil om jezelf te ontwikkelen, de wil om dit pad terug te gaan is daarbij essentieel. De wil om je te ontwikkelen is ook tegelijkertijd de wil om jezelf onder ogen te zien, je angsten aan te gaan, met andere woorden het is de wil om te veranderen.

Als die wil er niet of onvoldoende is, dan kunnen onze behandelingen zelfs tot een verslechtering van de situatie leiden. Dat komt omdat er dan extra innerlijke spanning ontstaat.

Deze spanning ontstaat als volgt:
De behandeling laat je op een onbewust niveau zien waar je naartoe moet gaan om jouw probleem op te lossen. Jouw natuurlijke systeem dat altijd naar gezondheid streeft, wil deze weg graag volgen.
Aan de andere kant wil je vanuit (onbewuste) angst of te weinig bereidheid om jezelf onder ogen te zien de terugweg niet gaan.

Deze situatie leidt tot een innerlijke spanning. Er zijn twee tegenovergestelde krachten in je aan het werk, met als gevolg spanning en dus een verergering van jouw symptomen.

De hoeveelheid angst waarop je op ontwikkelingsprocessen reageert

Toch kunnen er ook als er voldoende wil is om je te ontwikkelen best wel verergeringen optreden tijdens een behandeling.
(Onbewuste) angst speelt dan altijd een rol. Dat is heel natuurlijk en als je de verergering ziet als een signaal van jouw lichaam dat er extra aandacht besteed moet worden aan dit punt van jouw ontwikkeling dan is er niets aan de hand.

De extra aandacht aan de verergering kun je als volgt geven.
Maak in eerste instantie geestelijke ruimte voor het innerlijke proces waarvan de bedoeling is dat je het gaat. Leg je werk dus even neer en maak ruimte om even tijd aan jezelf te besteden.

Ga vervolgens met je aandacht naar de symptomen die je op dat moment voelt, maak er gevoelsmatig contact mee en stel jezelf open voor wat deze symptomen jou te ‘vertellen’ hebben. Zo open je je eigen systeem, waardoor de vernauwing die ontstaan was door de (onbewuste) angst opgeheven wordt en de stroom van het proces zich kan herstellen.

Meegaan in je ontwikkeling

Een enkele keer blijven mensen in een ontwikkeling steken die in gang gezet is door een behandeling. Een door de behandeling opgetreden verergering blijft dan hardnekkig bestaan.

Als je dan een e-mail zendt aan basmaria@wholismproject.nl gaan wij voor je op afstand door deze ontwikkeling heen. Dat is een gratis service.
Vrijwel altijd is het resultaat dat de verergering kort daarna verdwijnt omdat de stroom van het proces weer hersteld is.

Blokkeren van processen

Het gebeurt in de praktijk zelden, maar het is mogelijk om een ontwikkeling te blokkeren als je om wat voor reden dan ook niet verder wilt. Dat is je vrije wil en die moet gerespecteerd blijven.

In de teksten over de behandelingen staat altijd de uitwerkingstijd, de tijd waarbinnen je de resultaten van de behandeling mag verwachten.

Als je een proces blokkeert dan kan deze uitwerkingstijd overschreden worden.
Mocht dat gebeuren stuur dan een e-mail aan basmaria@wholismproject.nl en wij zullen vervolgens voor je uitzoeken wat er het beste kan gebeuren. Dat is een kosteloze service.

 

Een lezers reactie
 

Geen 'quick fix'

‘Helder artikel. Voor mij heel herkenbaar. En het verklaart heel duidelijk hoe het Wholism Project werkt.
Het vergt wel degelijk inzet van jezelf, het is geen 'quick fix' zoals ik af en toe het idee krijg van anderen die zich minder in het Project hebben verdiept.’
Carlijn H, Nijmegen