Aanraken door het leven essentieel

We zien bij onszelf en bij anderen die onze Ontwikkelingsbehandelingen ontvangen hebben, dat soms pas na enkele jaren bepaalde onverwerkte stukken alsnog verwerkt worden op het niveau dat behandeld is.

We hebben ons lang afgevraagd waarom dat het geval is en hebben daar op een gegeven moment inzicht in gekregen. Als je het inzicht dan eenmaal gekregen hebt, is het eigenlijk zo simpel en zo logisch dat je je afvraagt waarom je het niet eerder hebt gekregen.

Door het leven aangeraakt

Onverwerkte stukken die in het verleden zijn ontstaan, zijn normaal in een ruststand en moeten opnieuw door het leven aangeraakt worden om uit deze rusttoestand te komen en verwerkt te kunnen worden.

De meeste stukken worden wel aangeraakt in het dagelijks leven, maar er zijn er een aantal - en dat zijn meestal de diepere onverwerkte stukken - die pas opnieuw aangeraakt worden door speciale gebeurtenissen in je leven.

Leef

Deze diepere onverwerkte stukken worden sneller aangeraakt als je voluit leeft, als je de uitdagingen van het leven aangaat zoals ze zich aanbieden. Als je voor je eigen waarheid uitkomt en laat zien wie jij bent.

Dat kan heel simpel door anderen met respect voor jezelf en de ander te vertellen hoe jij het voelt, dat jij het anders ziet.

Als je dus op een positieve wijze opkomt voor jezelf en het leven aangaat en omarmt, haal je het meeste uit onze behandelingen en kun je je het snelst ontwikkelen.
Lees meer: Ontwikkelen, het leven tegemoet treden

Welke behandelingen

Vrijwel alle Ontwikkelingsbehandelingen en Transmutatie Channelingen, de Ontslavingsbehandeling, de Verloren tweelinghelft behandeling, Levensstart behandeling en de Ouderweb behandeling zijn er op gericht om onverwerkt verleden op te lossen.

Voor een aantal van deze behandelingen is het van belang dat onverwerkte stukken uit het verleden opnieuw door het leven worden aangeraakt.

Opnieuw aanraken nodig

Voor alle Ontwikkelingsbehandelingen die je onverwerkte verleden oplossen, is het van belang dat deze onverwerkte stukken opnieuw door het leven worden aangeraakt.

Opnieuw aanraken niet nodig

Er zijn drie Ontwikkelingsbehandelingen die geen onverwerkt verleden oplossen, omdat zij spiegelstukken oplossen. Dat zijn de Spiegel  behandeling, Spiegel Patroon behandeling en de Ouderrelatie behandeling. Opnieuw aanraken door het leven is daardoor niet van toepassing.

De onderstaande behandelingen lossen wel onverwerkt verleden op, maar dat wordt door de behandeling al voldoende aangeraakt.
 

  • Transmutatie Channelingen zijn op één thema gericht, waarbij dit thema door de TC direct wordt aangeraakt.
  • De Ontslavingsbehandeling, de Verloren tweelinghelft behandeling, de Ouderweb behandeling en de Levensstart behandeling zijn specifiek ontwikkeld om de diepe onverwerkte stukken naar de oppervlakte te brengen, zodat ze verwerkt kunnen worden.

Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling

Door de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling wordt bijna 90% van het onverwerkte verleden direct losgelaten.
Dit is de enige van onze behandelingen waarbij een groot deel van ons onverwerkte verleden direct losgelaten mag worden, zonder dat het leven deze onverwerkte stukken opnieuw hoeft aan te raken.

Wat overblijft, zijn de meest intense ervaringen uit zowel dit als voorgaande levens.
Dit verleden is ook getransmuteerd, maar moet nog één maal onder ogen gezien worden voordat het losgelaten kan worden. Voor die overgebleven 12% is het dus wel nodig dat die door het leven aangeraakt wordt.